Citaat van de dag

"Degene die zijn broeder ontmoet met iets waarvan zijn broeder houdt om deze daarmee blij te maken, hem zal Allah ('Azza wa djalla) blij maken op de Dag des Oordeels." (Attabarani)