Citaat van de dag

Aboe Hoerayrah (radia Allahoe 'anhoe) levert over dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: "Wanneer Allah het goede wilt voor een persoon, onderwerpt Hij hem aan tegenspoed." (Boekhari)