Citaat van de dag

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: "Niemand van jullie zal (werkelijk) geloven, totdat ik meer geliefd ben bij hem dan zijn kinderen, ouders en de gehele mensheid." (Al-Boekhaarie en Moeslim)