Een jongeman bereidde zich voor om af te studeren. Al maanden bewonderde hij een prachtige sportauto en wetend dat zijn vader zich zoiets wel kon veroorloven vertelde hij dat zo'n auto alles was wat hij afstudeer cadeau wenste.Terwijl de dag van de uitreiking steeds dichter bij kwam, hield de jongeman zijn vader nauwlettend in de gaten, in de hoop dat hij aanwijzingen zou krijgen dat zijn vader de auto had gekocht.

Uiteindelijk, op de morgen van het afstuderen, vroeg zijn vader hem om bij hem in de studeerkamer te komen. Zijn vader vertelde hem hoe trots hij was om zo'n fijne zoon te hebben en hoeveel hij van hem hield. Hij overhandigde zijn zoon een prachtig ingepakt pakje. Nieuwsgierig, maar een beetje teleurgesteld, opende de jongeman het pakje en vond er een prachtig, in leer gebonden Qoraan. Boos verhief hij zijn stem tegen zijn vader en zei: "Je bulkt van het geld en koopt een Qoraan voor me?!" en stoomde en huis uit, het boek achterlatend.

Vele jaren gingen voorbij en de jongeman had zich ondertussen ontpopt tot een succesvol zakenman. Hij had een prachtig huis en een fantastisch gezin, maar realiseerde zich ineens dat zijn vader nu toch wel erg oud moest zijn en dat hij toch maar eens bij hem langs moest gaan. Hij had hem niet meer gezien sinds die dag van zijn afstuderen. Maar voordat het hem lukte om dat te doen, bereikte hem een telegram waarin het overlijden van zijn vader werd aangekondigd en waarin stond dat hij al zijn bezittingen aan zijn zoon had nagelaten. Hij moest onmiddelijk naar het huis van zijn vader komen om de zaken te regelen. Toen hij bij zijn vaders huis aankwam voelde hij in zijn hart plots droefenis en spijt. Hij begon zijn vaders belangrijke papieren uit te zoeken toen zijn oog viel op een nog steeds nieuw uitziende Qoraan, die er nog precies lag zoals hij hem jaren geleden achter had gelaten. Met tranen in de ogen opende hij de Qoraan en begon de bladzijden om te slaan.

Terwijl hij de woorden las, viel er een sleutel uit een envolope die achter op de Qoraan met plakband vast zat. Het had een label met de naam van de winkel die de sportauto verkocht die hij destijds zo graag wilde. Op het label stond de afstudeerdag afgedrukt en de woorden..... betaald.

Hoe vaak lopen wij de zegeningen van Allaah mis omdat ze niet verpakt zijn op de manier die wij verwachten?