Ademloos wacht men op het einde van de Ramadaan.....
Zonder de vraag zal het geaccepteerd worden door ar Ra7maan.....
Wacht Ramadaan waar ga je naartoe.....
Ik besef dat ik nog niet genoeg de nacht heb gebruikt....
En de Koran heb ik ook nog niet uit....
Wacht Ramadaan waar ga je naartoe.....
Ik moet mijn ogen nog neerslaan voor de verboden zaken....
En mijn ogen...Die moeten nog omwille van Allah tranen......
Ooh Ramadaan wacht ik moet nog veel goeds doen ya ramadaan, wacht ya ramadaan ik wil nog bidden in de masjied en ik heb zo veel extra gebeden nagelaten die ik nog wou verrichten. Wacht ya ramadaan ik wacht op mijn hart die zal beseffen , op mijn mond die zal zeggen en mijn handen die zullen doen…
Yaa ramadaan vertel me ........ Ben je op Yaum al Qiyamah voor me of tegen me ?.......
Ramadaan wacht ik wist niet dat je zo snel zou vertrekken...
Wat zal je bij Allah over me vertellen.??.....
Oh Allah nachtenlang heb ik Uw roeping niet beantwoord....
En mijn gebeden........die heb ik ook verwaarloosd....
Wacht ooh Ramadaan vertrek niet zo snel...... Ik kan de hitte niet aan van de Hel.......
Ya Rabby ik heb me zelf onrecht aangedaan....
Vergeef me yaa Allah voordat mijn leven zal vergaan.....
Ik zal Uw Boek vanaf vandaag dagelijks lezen.....
En uw voorschriften die zal ik ook naleven....
Ik zal elke nacht aan U vragen...
Om mijn leven van de Hel te sparen....
Een plaats in Het Paradijs is waar ik naar smacht en verlang.....
Een plaats vol met goud en smargd......
Oh U Die De Ramadaan als Ra7ma over ons liet komen.....
Geef ons een plaats bij de oprechte vromen.....
Ya Ramadaan snel kwam je....
En snel ging je......
De laatste dagen zijn aangebroken....
en ik hoop je een mooie afscheid te kunnen geven..
Ik vraag Allah om ons hierin te sterken.....
En ons de volle beloning te geven.....
Met tranende ogen vragen wij U onze zondes te vergeven....
Tot U is onze terugkeer en tot U zullen wij ons wenden.....
Rabana la toezigh qoelobana ba3da id hadaytana wa hablana min ladoenka Ra7ma innaka Anta 'l Wahaab
lieve zusters en beste broeders ..... gebruik de laatste dagen van Ramadaan goed..
en zorg ervoor dat je klaar staat voor de rest van het jaar...
Voorwaar deze maand was een training en de rest van de jaren is de werkelijke strijd. De dagen waarin de duivels massaal vrijkomen en meteen naar je toe zullen komen...
Allah blijft er voor je, ook gedurende de rest van het jaar dus maak daar gebruik van .......
en keer niet terug naar je oude leven... anders kun je het Paradijs wel vergeten...!!
Als je de avond bereikt, wacht dan niet op de ochtend en als je de ochtend bereikt, wacht dan niet weer op de avond. En als je gezond bent maak dan gebruik van de situatie om kennis te zoeken voor dat je ziek wordt en gebruik je leven voor dat je sterft ' Maar wacht hij is echt nog niet weg, als je wil dan kan het nog, vraag Allah oprecht en Hij zal je geven en ga er niet vanuit dat je volgend jaar nog zult leven.

Heb spijt van je voorgaande zonden en maak een nieuw begin, een nieuw leven, een nieuwe start! Ja het kan echt !! Zorg dat je vergeven wordt en dat je datgene nalaat wat jou tot slechte gedachten en slechte daden zal leiden en vraag om het beste, en dat is zeer zeker de djannah. Denk na over deze doenjah en hoe al jannah zal zijn… Denk na en verkoop je hart niet aan deze doenjah!!! Denk na, doe en krijg insa Allah!!!

Hoe vaak je het ook heb gehoord, besef besef en nog eens besef dat jou dag nabij kan zijn en de dood altijd onverwachts zal komen, besef en plaats jezelf in je graf en wat je daarin mee zult nemen.. EN NEEM DE DODEN ALS VOORBEELD!!!!