الحديث الأول
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم .
" لما قضى الله الخلق ، كتب فى كتابه على نفسه ، فهو موضوع عنده : أن رحمتي تغلب غضبي "
(رواه مسلم وكذلك البخاري والنسائي وابن ماجه )

Hadith 1

Op gezag van Aboe Hurairah(Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft,dat de Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:

Toen Allah het bevel tot de schepping gaf,deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over mijn wraak zegevieren.

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook iu Al-Boehari, an-Nasa’i en Ibn Maadjah).


الحديث الثاني
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( قال الله تعالي : كذبني ابن آدم ، ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك . فاما تكذيبه إياي ، فقوله يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته ، واما شتمه إياي ، فقوله : اتخذ الله ولدا ، وأنا الأحد الصمد ، لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد ) .
(رواه البخاري وكذلك النسائي ) .

Hadith 2

Op gezag van Aboe Hurairah(Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: Allah de Allerhoogste heeft gezegd:

De zoon van Adam heeft Mij ontkend, en hij had daartoe het recht niet.En hij heeft Mij beschimpt en hij had daartoe het recht niet.Zijn ontkenning komt door de uitspraak:Hij zal mij niet opnieuw scheppen zoals Hij mij de eerste keer heeft geschapen [1] - en de eerste schepping(van hem) is even makkelijk voor Mij, als hem opnieuw scheppen. Zijn beschimping komt door de uitspraak: Allah heeft Zichzelf een zoon genomen, terwijl ik de Ene, de Eeuwigdurende Toevlucht ben.Ik verwek niet noch ben ik verwekt en niemand is aan Mij gelijk.

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door an-Nasa’i).

________________
1 Oftewel: mij na de dood weer tot leven brengen


الحديث الثالث
عن زيد بن خالد الجهني ، رضي الله عنه قال :
صلى لنا رسول الله ، صلي الله عليه وسلم ، صلاة الصبح بالحديبية ، على إثر سماء كانت من الليلة . فلما انصرف النبي ، صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال لهم : ( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي ، كافر بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي ، مؤمن بالكوكب
(رواه البخاري وكذلك مالك والنسائي )

Hadith 3

Op gezag van Zaid ibn Chalid Al-Djoehaniyy(Moge Allah tevreden met hem zijn) die zei:

De Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) leidde het ochtend gebed voor ons in al-Hoedaibiah, nadat het er s’nachts had geregend.Toen de profeet(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) klaar was [2] , keerde hij zich tot de mensen en zei tot hen:

“Weten jullie wat jullie Heer heeft Gezegd?” Zij zeiden: “ Allah en Zijn Boodschapper weten het beste” Hij zei:”Deze ochtend is één van Mijn dienaren een gelovige in Mij geworden en één een ongelovige in Mij. Degene, die gezegd heeft:”Wij hebben regen gekregen door Allah en Zijn genade”, dat is de gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren [3], en degene die zegt:”Wij hebben regen gekregen door die en die ster is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Malik en an-Nasa’i)

___________
2 Letterlijk verlaten had
3 De pre-islamitische Arabieren geloofden, dat de regen veroorzaakt werd door de bewegingen van de sterren. Deze Hadith wijst ons erop dat wat ook de directe oorzaak van zo’n natuurlijke verschijnsel als regen is, het Allah de Almachtige is Die alles regelt.


الحديث الرابع
عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : رسول الله صلي الله عليه وسلم :
( قال الله : يسب بنو آدم الدهر ، وأنا الدهر ، بيدي الليل والنهار
(رواه البخاري وكذلك مسلم).

Hadith 4

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: Allah heeft gezegd:

De zonen van Adam zijn tegen de (wisselvalligheid van de)tijd te keer gegaan, en Ik ben de tijd, in Mijn hand zijn de nacht en dag.[4]

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim)

________
4 Omdat de Almachtige over alles beschikt, staat het tekeergaan tegen rampspoeden, die een onderdeel van de tijd zijn, gelijk aan het tekeergaan tegen Hem.


الحديث الخامس
عن ابي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( قال الله تبارك وتعالي : أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري ، تركته وشركه )
(رواه مسلم وكذلك ابن ماجة).

Hadith 5

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah(de Verheerlijkte en Verhevene) heeft gezegd:

Ik ben zo zelfgenoegzaam, dat Ik het niet nodig heb, dat er iemand met Mij geassocieerd. [5]Dus als iemand een daad doet terwille van iemand anders als van Mij, dan doe ik afstand van die daad aan degeen die hij met Mij vergeleek.

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Ibn Maadjah).

______
5 Lettelijk: Ik ben de meest zelfgenoegdzame van alle deelgenoten en Ik heb geen deelgenoot nodig.


الحديث السادس
عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد ، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لان يقال : جريء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأتي به فعرفه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القران ليقال هو قارىء ، فقد قيل ، ثم أمر به ، فسحب على وجهه ، حتى ألقي فى الناء ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من اصناف المال كله ، فاتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم القي فى النار )
( رواه مسلم وكذلك الترمذى والنسائي )

Hadith 6

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah heeft gezegd:

“De eerste onder de mensen tegen wie het oordeel wordt uitgesproken op de Dag der Opstanding zal een man zijn, die als martelaar gestorven is. Hij zal voor God geleid worden en God zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.( De Almachtige)zal dan zeggen:”En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal dan zeggen:”Ik heb voor U gevochten tot ik als martelaar stierf”. Allah zal dan zeggen: “Je hebt gelogen. Je vocht slechts zodat er(van jou) gezegd zou worden: “Hij is moedig”. “En zo werd het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht voort gesleurd wordt, tot hij in de hel geworpen wordt.Dan zal er een man komen , die (religieuze) kennis heeft vergaard en onderwezen en die gewend was om de Qor’aan te reciteren. Hij zal voor Allah gebracht worden en Die zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.(De Almachtige) zal zeggen: “En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal antwoorden:”Ik heb (religieuze) kennis vergaard en ik onderwees deze en ik heb voor U de Qor’aan gereciteerd. Hij zal zeggen:”Je liegt. Je hebt alleen (religieuze) kennis vergaard, zodat er (van jou) gezegd zou worden:”Hij is een geleerde, en je hebt de Qor’aan gelezen zodat er (van jou) gezegd zou worden: “Hij is een recitant.”En zo wordt het gezegd.Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.

Dan komt er een man, die Allah rijk heeft gemaakt en aan wie Hij allerlei soorten weelde heeft gegeven. Hij zal voor Allah geleid worden en Hij zal hem Zijn gunsten tonen, die hij zal erkennen.( De Almachtige) zal zeggen:”En wat heb jij ermee gedaan?” Hij zal zeggen.”Ik heb geen gelegenheid voorbij laten gaan, om geld uit te geven omwille van Uw zaak zoals U dat wenste.” Hij zal zeggen: “Je liegt. Je hebt dat alleen maar gedaan opdat men zou zeggen: “Hij is vrijgevig.”En zo is het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.”

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi en an-Nasa’i)


الحديث السابع
عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( يعجب ربك من راعي غنم ، فى رأس شظيه الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل ، انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم بالصلاة ، يخاف منى قد غفرت لعبدي ، وادخلته الجنه )) .
(رواه النسائي بسند صحيح )

Hadith 7

Op gezag van ‘Oeqbah ibn ‘Amir(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zeggen:

Jullie Heer is verheugd over de schaapherder, die bovenop een rots, de oproep tot het gebed[adzaan] doet en bidt. Dan zegt Allah(de Verheerlijkte en de Verhevene):”Kijk naar deze dienaar van Mij, hij doet de oproep tot het gebed op en bidt: hij heeft ontzag voor Mij. Ik heb Mijn dienaar(zijn zonden) vergeven en hem tot het paradijs toegelaten.”

Dit is overgeleverd door an-Nasa’i met een goede keten van overleveraars.


الحديث الثامن
عن ابي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
(( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهى خداج ثلاثا غير تمام فقيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام فقال اقرا بها فى نفسك ، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ماسال فاذا قال العبد : } الحمد لله رب العالمين { واذا قال } الرحمن الرحيم { قال الله عز وجل : اثنى على عبدي واذا قال : } مالك يوم الدين { قال الله : مجدني عبدي - وقال مرة : فوض الى عبدي - فاذا قال : } اياك نعبد واياك نستعين { قال : هذا بينى وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل . فاذا قال : } اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين { قال : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل )) .
(رواه مسلم وكذلك مالك والترمذى وابو داود والنسائي وابن ماجه ) .

Hadith 8

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei:

Wie een gebed verricht zonder daarin oemoel Qor’aan [6] te lezen, daarvan is het gebed onvolmaakt(en hij herhaalde dit woord drie maal), onvolledig. Iemand zei tegen Aboe Hurairah: (Zelfs als) we achter een imam staan? [7] Hij zei: “Reciteer het voor jezelf, want ik heb de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) horen zeggen: “Allah(de Almachtige en Verhevene), heeft gezegd:”Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar in tweeën verdeeld, en Mijn dienaar krijgt waarom hij vraagt. Als Mijn dienaar zegt:” Al-7amdoe lillahi rabbi Al3alamien.” [8] zegt Allah ( de Almachtige en Verhevene):”Mijn dienaar heeft Mij geprezen.”En als hij zegt: Ar-Ra7maani ‘r-Ra7iem” [9] Zegt Allah (de Almachtige, de Verhevene): “Mijn dienaar heeft Mij verheven” en als hij “Maaliki yawmi ‘d-din [10] ”, zegt, zegt Allah:”Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt”- en bij een gelegenheid zei Hij: “Mijn dienaar heeft zich aan Mijn macht onderworpen.”En als hij zegt: “Iyyaka na3boedoe wa iyyaka nasta3ien” [11].zegt Hij: “Dit is tussen Mij en mijn dienaar en Mijn dienaar krijgt wat hij vraagt. En als hij zegt: “Ihdina ’s-Siraata ‘l-moestaqiem, sirata ‘lladziena an3amta 3alaihim ghairi-l-maghdubi 3alaihim wa la ‘d-daallien” [12]. Zegt Hij: “Dit is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij vraagt.”

_______________________
6 Soerah al-fatiha, de eerste soerah van de Qor’aan
7 Dat wil zeggen als we achter een imam staan en naar hem luisteren als hij de Fatiha reciteerd
8 “Geprezen zij Allah, Heer der Werelden
9 De Genadevolle, de Barmhartige
10 Meester van de Dag des Oordeels
11 Alleen U aanbidden wij en alleen U smeken wij om hulp.
12 Leidt ons op het rechte pad.Het pad dergenen, aa wie Gij gunsten hebt geschonken-niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden


الحديث التاسع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته . فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فريضته شئ ، قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ماانتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك )) .
(رواه الترمذى ( وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه واحمد )

Hadith 9

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn),die gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah),zei:

“De eerste daad [13] waarvoor de dienaar van Allah op de Dag der Opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed. Als het goed is, dan zal hij opbloeien en geslaagd zijn; en als het gebrekkig is [14] zal hij gefaald en verloren hebben. Als er iets aan de verplichte gebeden ontbreekt, dan zegt de Heer (de Almachtige en Verhevene): [15] “Kijk of Mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft gedaan, die het ontbrekende in zijn verplichte gebeden kunnen aanvullen. Daarna wordt de rest van zijn daden op dezelfde manier beoordeeld”

Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Aboe Dawoed, an-Nasa’i, Ibn Maadjah en Ahmad)

___________
13 Dat wil zeggen religieuze daad.
14 D.w.z. als de verrichter van het gebed in zijn verplichte gebeden tekort schiet
15 Hij zei tegen de engelen:


الحديث العاشر
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلي الله عليه وسلم ، قال :
(( يقول الله عز وجل : الصوم لي وانا اجزي به يدع شهوته واكله وشربه من اجلي والصوم جنه وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر ، وفرحة حين يلقي ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ))
(رواه البخاري ( وكذلك مسلم ومالك والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Hadith 10

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: “Allah(de Almachtige en Verhevene) zegt:

“Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.(Een man) geeft zijn seksuele genot,zijn eten en drinken voor Mij op. Vasten is als een schild, en degene, die vast heeft twee genoegens: een genoegen als hij zijn vasten verbreekt en een genoegen als hij zijn Heer ontmoet.De verandering van adem [16] uit de mond van een vastende is volgens Allah’s maatstaf beter dan de geur van muskus.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi,an-Nasa’i en Ibn Maadjah).

___________
16 Omdat het vasten voor een slechte adem kan zorgen,geeft de Hadith de verzekering dat dit de moslim beslist niet van het vasten moet laten weerhouden.


الحديث الحادي عشر
عن ابي هريرة ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( قال الله : أنفق يا بان آدم ، أنفق عليك ))
(رواه البخاري ( وكذلك مسلم )

Hadith 11

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei,dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah zei:

“Besteed [17], O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim)

_______
17 Dat wil zeggen besteed aan liefdadigheid


الحديث الثاني عشر
عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( حوسب رجل ممن كان قبلكم ، فلم يوجد له من الخير شئ ، الا أنه كان يخالط الناس ، وكان موسرا ، فكان يامر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله نحن أحق بذلك منك تجاوزوا عنه ))
( رواه مسلم كذلك البخاري والنسائي )

Hadith 12

Op gezag van Aboe Mas’oed al-Ansari(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), zei:

Een man van degenen, die voor jullie waren, moest rekenschap afleggen. Er werd niets goeds bij hem gevonden behalve dat hij gewend was om met de mensen om te gaan [18] en, aangezien hij in goede doen verkeerde, gaf hij zijn bedienden het bevel om de man, die in moeilijke omstandigheden verkeerde,vrijstelling(van het betalen van zijn schulden) te verlenen.Hij [19] zei, dat Allah zei:”Wij maken daar meer aanspraak op dan jij [20]. Laat hem gaan.

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Al-Boechari en an-Nasa’i)

______________
18 Letterlijk: zich mengde onder
19 Dat wil zeggen de Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)
20 Dat wil zeggen om zo edelmoedig te zijn.


الحديث الثالث عشر
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ، يقول :
(( كنت عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فجاءه رجلان : أحدهما يشكو العيلة والاخر يشكو قطع السبيل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما قطع السبيل فانه لا ياتي عليك الا قليل حتى تخرج العير الى مكه بغير خفير واما العيلة فان الساعة لا تقوم حتى يطوف احدكم بصدقت لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه بينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له : الم أوتك ملا ؟ فليقولن : بلى ، ثم ليقولن : الم أرسل اليك رسولا ؟ فليقولن : بلى . فينظر عن يمينه ، فلا يرى الا النار ، ثم ينظر عن شماله ، فلا يرى الا النار ، فليتقين أحدكم النار ، ولو بشق تمرة ، فإن لم يجد فبكلمة طيبة ))
( رواه البخاري )

Hadith 13

Op gezag van Adiyy ibn Hatim(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei:

Ik was bij de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) en er kwamen twee mannen naar hem toe: één van hen klaagde over armoede, terwijl de ander klaagde over berovingen.De Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:”Wat de berovingen betreft, het zal niet lang meer duren voordat een karavaan(in staat zal zijn) om zonder bewaking uit Mekka te vertrekken. Wat de armoede betreft, het Uur [21] zal niet komen voordat één van jullie met zijn liefdadigheid rondgaat, zonder iemand te vinden, die het van hem zal aannemen. Dan [22] zal één van jullie zeker voor Allah staan, en er zal geen scheiding tussen Allah en hem zijn, noch een tolk om voor hem te vertalen. Dan zal Hij tegen hem zeggen: “Heb Ik je geen welvaart gebracht?” En hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal Hij zeggen: “Heb ik jullie geen boodschapper gestuurd?” En hij zal antwoorden: “Ja.” En hij zal naar zijn rechterkant kijken en niets anders dan het hellevuur zien en dan zal hij naar zijn linkerkant kijken en niets anders dan het hellevuur zien, dus laat ieder van jullie zichzelf tegen het hellevuur beschermen, al is het maar met het geven van een halve dadel- en als hij die niet heeft, dan met een vriendelijk woord.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari.

_____________
21 Dat wil zeggen, de Dag des Oordeels
22 Dat wil zeggen ten tijde van het Uur


الحديث الرابع عشر
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( إن لله تبارك وتعالى ملائكة ، سيارة فضلا يبتغون الذكر فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم ، حتى يملا وا ما بينهم وبين السماء الدنيا ، فاذا انصرفوا عرجوا وصعدوا الى السماء قال فيسألهم الله ، عز وجل ، وهو أعلم بهم : من اين جئتم ؟ فيقولون : جئنا من عند عباد لك فى الارض ، يسبحونك ويكبرونك ، ويهللونك ، ويحمدونك ، ويسألونك . قال وما يسألوني ؟ قال : يسالونك جنتك ، قال : وهل راوا جنتي ؟ قالوا : لا أي رب ، قال : فكيف لو راوا جنتي قالوا : ويستجيرونك ، قال : ومم يستجيرونى ؟ قالوا : من نارك يارب ، قال : وهل رأوا ناري ؟ قالوا : لا ، قال : فكيف لو رأوا ناري ، قالوا : وستغفرونك ، قال فيقول : قد غفرت لهم ، وأعطيتهم ما سألوا ، وأجرتهم مما أستجاروا : قال : يقولون رب فيهم فلان ، عبد خطاء ، إنما مر فجلس معهم . قال : فيقول : وله غفرت ، هم القوم ، لا يشقي بهم جليسهم )) .
( رواه مسلم (وكذلك البخاري والترمذى والنسائي ) .

Hadith 14

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei:

Allah(de Geprezene en de Verhevene) heeft een extra aantal engelen, die uitzwermen om op zoek te gaan naar bijeenkomsten waar Allah’s naam wordt aangeroepen; zij zitten daar en vouwen hun vleugels om elkaar, en zij vullen dat wat tussen hen en de laagste hemel is. Als de mensen in de bijeenkomst vertrekken, staan ze op en rijzen ten hemel. Hij [23] zei:”Dan vraagt Allah(de Almachtige, de Verhevene) hen (hoewel) Hij alles over hen weet:”Waar komen jullie vandaan?” En zij zeggen:”Wij komen van Uw dienaren op de aarde; zij verheerlijken U [24] , zij loven U [25] , zij getuigen dat er geen god is behalve U [26] , zij prijzen U [27] en zij vragen (gunsten) van U. Hij zegt:”En wat vragen ze van Mij?” Zij zeggen: “Zij vragen van U Uw Paradijs.” Hij zegt:”En hebben zij Mijn Paradijs gezien?” Zij zeggen: “Nee O Heer.” Hij zegt:”En hoe zou het zijn als zij Mijn Paradijs hadden gezien!” Zij zeggen: “En zij vragen Uw bescherming.”Hij zegt:”Waartegen vragen zij Mijn bescherming?” Zij zeggen:”Tegen het hellevuur, O Heer.” Hij zegt:”En hebben zij het hellevuur gezien?” Zij zeggen: “Nee.” Hij zegt:”En hoe zou het zijn als zij Mijn hellevuur gezien hadden!” Zij (de engelen) zeggen:”En zij vragen om Uw vergeving.” Hij zei: “Dan zegt Hij “Ik heb hen vergeven en heb hen geschonken waar zij om gevraagd hebben, en Ik schenk hen een schuilplaats tegen datgene waartegen zij Mijn bescherming vroegen.” Hij zei:”Zij zeggen: “O Heer onder hen is die en die, een heel zondige dienaar, die slechts voorbij kwam en bij hen is gaan zitten.” Hij [28] zei: “En Hij Zegt: “En Ik schenk (ook) aan hem Mijn vergiffenis; degene die bij zulke mensen zit, zal niet lijden.”

Dit is overgeleverd door Moeslim( ook door Al-Boechari, at-Tirmidhi en an- Nasa’i).

_____________
23 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
24 Dat wil zeggen zij zeggen Soebhana’llah – Geprezen zij Allah (niet lett. Betekenis)
25 Door te zeggen: Allahoe Akbar- (Allah is groot (niet let. Betekenis)
26 Door te zeggen: Laa ilaha illa ‘llah ( Er is geen god dan Allah).
27 Door te zeggen: Al-Hamdoe lillah- Alle dank aan Allah (niet let. Betekenis).
28 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)


الحديث الخامس عشر
عن ابي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال النبي ، صلى الله عليه وسلم :
(( يقول الله تعالي : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني فى نفسه ، ذكرته فىنفسي . وان ذكرني في نفسه ، ذكرته فى ملأ خير منهم ، وان تقرب الى بشبر تقربت اليه ذراعا ، وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ، وان أتاني يمشي ، اتيته هرولة )) .
( رواه البخاري ( وكذلك مسلم والترمذى وابن ماجه )

Hadith 15

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), (gehoord) heeft, die zei:”Allah de Almachtige zegt:

Ik ben zoals Mijn dienaar denkt, dat Ik ben [29] . Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, als hij Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, at-Tirmidhi en Ibn Maadjah)

_________
29 Een mogelijke andere vertaling van het Arabisch is: “Ik ben zoals Mijn dienaar verwacht dat Ik ben.” Dit betekent dat vergeving en aanname van berouw bij de Almachtige afhangt of Zijn dienaar echt gelooft dat Hij vergevend en genadevol is. Maar om zo’n geloof niet met de juiste daden te begeleiden is spotten met de Almachtige.


الحديث السادس عشر
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما يروي عن ربه عز وجل ، قال :
(( إن الله كتب الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها ، كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فان هو هم بها فعملها ، كتبها الله له عنده عشر حسنات ، الى سبعمائة ضعف ، الى اضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعملها ، كتبها الله سيئة واحدة ))
( رواه البخاري ومسلم ).

Hadith 16

Op gezag van de zoon van “Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), dat er onder zijn uitspraken die hij van zijn Heer( de Verheerlijkte en de Verhevene) gehoord had één is, waarin Hij gezegt heeft:

“Allah heeft de goede en de slechte daden opgeschreven. Dan legde Hij het uit(door te zeggen dat), degene, die zich voorgenomen heeft om een goede daad te doen en dit niet doet,Hij het voor Zichzelf als één goede daad opschrijft, maar als hij zich voorgenomen heeft om het te doen en hij doet het ook, dan schrijft Hij het voor Zichzelf op, variërend van tien goede daden tot zevenhonderd goede daden of nog vele malen meer. Maar als hij zich voorgenomen heeft om een slechte daad te doen en hij doet het niet, dan schrijft Hij het op als één goede daad, maar als hij het voorneemt en hij doet het ook, dan schrijft Hij het op als één slechte daad.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Moeslim


الحديث السابع عشر
عن أبي ذر الغفاري ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال
(( ياعبادي : اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فر تظالموا .
ياعبادي : كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم ، ياعبادي : كلكم جائع الا من أطعمته فاستطعموني اطعمكم ، ياعبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم ياعبادي : انكم تخطئون بالليل والنهار ، وانا أغفر الذنوب جميعا ، فاستغفروني أغفر لكم .
ياعبادي : انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، ياعبادي : لو أن لولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقي قلب رجل واحد منكم ، مازاد ذلك فى ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم وخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا ياعبادي لو ان أولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل واحد مسالته ، مانقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر .
ياعبادي : انما هى أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمج الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه )) .

Hadith 17

Op gezag van Aboe Dharr Al-Ghifari(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) is er onder de uitspraken een die hij van zijn Heer (de Verheerlijkte) heeft gehoord, Hij zei:

“O Mijn dienaren, Ik heb Mijzelf verboden te onderdrukken en Ik heb het jullie verboden, onderdruk elkander niet. O Mijn dienaren, jullie dwalen allen behalve diegene die Ik geleid heb, zoek daarom Mijn leiding en Ik zal jullie leiden. O Mijn dienaren jullie hebben allen honger, behalve degene die Ik gevoed heb, zoek daarom Mijn voedsel en Ik zal jullie voeden. O Mijn dienaren, jullie zijn allen naakt behalve degene, die Ik gekleed heb, zoek daarom Mijn kleding en Ik zal jullie kleden. O Mijn dienaren, jullie zondigen bij nacht en bij dag, en Ik vergeef alle zonden, zoek daarom Mijn vergiffenis en Ik zal jullie vergeven. O Mijn dienaren, jullie kunnen Mij niet kwetsen, want Ik ben onkwetsbaar en jullie kunnen Mijn gunsten niet van Me afnemen, en jullie kunnen Mij niet begunstigen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, zo vroom waren als het vroomste hart van welke man van jullie dan ook, dan zou dit Mijn koninkrijk met niets vermeerderen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, zo verdorven waren als het meest verdorven hart van welke man van jullie dan ook, het zal Mijn koninkrijk met niets verminderen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, met elkaar zouden opstaan en Mij een verzoek zouden doen, en Ik iedereen zou geven waar hij om vroeg, dan zou dit niet verminderen wat Ik heb, niet meer dan een naald de zee verminderd als hij daar in wordt in gestoken. [30] O Mijn dienaren, het zijn uw daden waarvoor Ik jullie verantwoordelijk stel en jullie vergoed, laat daarom degene, die het goede [31] vindt, Allah prijzen. En laat degene, die iets anders vindt, niemand anders dan zichzelf verwijten”.

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi en Ibn Maadjah).

___________
30 Dit slaat op de kleine hoeveelheid water die aan een naald blijft hangen als hij in de zee wordt gestoken.
31 Dat wil zeggen in het Hiernamaals.


الحديث الثامن عشر
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إن الله ، عز وجل يقول يوم القيامة : ياابن آدم ، مرضت فلم تعدني قال : يارب وكيف اعودك وانت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فرنا مرض فلم تعده ؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده . يابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ، قال : يا رب ، وكيف أطعمك وانت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان لوجدت ذلك عندي ، ياابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يارب كيف اسقيك وانت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه اما انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي )) .
( رواه مسلم )

Hadith 18

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei, dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (de Almachtige en de Verhevene) zal op de Dag der Opstanding zeggen:

“O zoon van Adam, Ik voelde mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht.” Hij zal zeggen: “O Heer, en hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent?”Hij zal zeggen:”Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had? Wist je niet dat als je hem bezocht had, je Mij bij hem aangetroffen zou hebben? O zoon van Adam, Ik heb je om eten gevraagd en je hebt Mij niet gevoed.” Hij zal zeggen:”O Heer, en hoe had ik U moeten voeden , terwijl U de Heer der werelden bent?” Hij zal zeggen: “Wist je niet, dat mijn dienaar, die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten? Wist je niet dat als je hem gevoed had, je dat zeker bij Mij gevonden had [32] . O zoon van Adam, Ik vroeg je om Mij te drinken te geven en je hebt Mij niet te drinken gegeven.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U te drinken moeten geven want U bent de Heer der werelden.” Hij zal zeggen: “Mijn dienaar die en die, heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven. Als je hem te drinken had gegeven dan had je dat zeker bij Mij gevonden.” [33]

Dit is overgeleverd door Moeslim

________
32 Dat wil zeggen de beloning voor een goede daad
33 Dat wil zeggen de beloning voor de goede daad


الحديث التاسع عشر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي ، العظمة إزاري ، فمن نازعنى واحدا منهما ، قذفته فى النار )) .
( رواه أبو داود ( وكذلك ابن ماجه واحمد ) باسانيد صحيحة ).

Hadith 19

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei dat Allah ( de Verheerlijkte en Verhevene) zei:

“Trots is Mijn mantel en grootsheid Mijn kleed, en degene, die met Mij om één van beiden wedijvert, die zal Ik in het hellevuur werpen.”

Dit is overgeleverd door Aboe Dawoed (ook door Ibn Maadjah en Ahmad) goede overleveringsketen. [34]

_____________________
34 Deze Hadith komt ook bij Moeslim in een andere versie voor.


الحديث العشرون
عن ابي هريرة رضي الله عنه ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شئيا الا رجلا كانت بينه بين اخيه شحناء ، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا ، انظروا هذين حتى يصطلحا ، انظروا هذين حتى يصطلحا ))
( رواه مسلم وكذلك مالك وابو داود )

Hadith 20

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:

“De poorten van het Paradijs zullen op maandag en donderdag geopend zijn, en iedere dienaar(van Allah) die geen deelgenoten aan Allah heeft toegekend, zal vergeven worden, behalve de man die een wrok tegen zijn broeder heeft.(Over hen) zal gezegd worden:”Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben; Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben.”

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Malik en Aboe Dawoed)


الحديث الحادي والعشرون
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( قال الله تعالي : ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل أستاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره ))
(
(رواه البخاري ( وكذلك ابن ماجه واحمد )

Hadith 21

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei dat Allah de Almachtige zei:

“Er zijn drie [35] wiens tegenstander Ik op de Dag der Opstanding zal zijn: een man die in Mijn naam zijn woord heeft gegeven en dat gebroken heeft; een man die een vrije man als slaaf [36] verkocht heeft en de prijs daarvan geconsumeerd heeft; en een man die een arbeider gehuurd heeft, diens volledige inspanning heeft ontvangen en hem niet zijn loon heeft gegeven.”

Dit is overgeleverd door Al- Boechari (ook door Ibn Maadjah en Ahmad Ibn Hanbal).

_____________
35 Dat wil zeggen soorten mensen
36 Dat wil zeggen een man die iemand anders tot slaaf heeft gemaakt en hem verkocht heeft


الحديث الثاني والعشرون
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :
(( لا يحقر أحدكم نفسه , قالوا : يارسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أمر الله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه ، فيقول الله ، عز وجل له يوم القيامة : ما منعك أن تقول فى كذا وكذا ؟ فيقول خشية الناس ، فيقول : فاياي كنت أحق أن تخشي ))
( رواه ابن ماجه بسند صحيح ).

Hadith 22

Op gezag van Aboe Sa’id(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

“Laat niemand van jullie zichzelf kleineren.” Zij zeiden: O Boodschapper van Allah, hoe kan iemand van ons zichzelf kleineren?” Hij zei: “Hij stuit op een zaak, die Allah aangaat, waar hij iets over had moeten zeggen, maar hij zegt (het)niet, daarom zegt Allah(de Almachtige, de Verhevene) op de Dag der Opstanding tot hem:”Wat heeft jou weerhouden om over ‘dit en dat, en dit en dat’ iets te zeggen?” Hij zegt:”(Het was) uit angst voor de mensen.” Dan zegt Hij(Allah): “Je kunt beter voor Mij de gepaste vrees hebben.”

Dit is overgeleverd door Ibn Maadjah met een goede overleveringsketen


الحديث الثالث والعشرون
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم فى ظلي يوم لا ظل الا ظلي ))
( رواه البخاري ( وكذلك مالك ) .

Hadith 23

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen:

“Waar zijn degenen, die elkaar liefhebben dankzij Mijn glorie? Vandaag zal Ik hen schaduw in Mijn schaduw geven, het zal een dag zijn waar geen schaduw dan Mijn schaduw is.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Malik).


الحديث الرابع والعشرون
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام ، فقال اني أحب فلانا فأحبه قال : فيحبه جبريل ، ثم ينادي فى السماء فيقول : أن الله يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء قال يوضع له القبول فى الارض واذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول اني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي فى أهل السماء : ان الله يبغض فلانا ، فابغضوه . قال : فيبغضونه ، ثم توضع له البغضاء فى الارض )) .
( رواه مسلم وكذلك البخاري ومالك والترمذى ) .

Hadith 24

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

“Als Allah een dienaar (van Hem) liefheeft roept Hij Djibriel(vrede zij met hem) en zegt:”Ik hou van die en die, hou daarom van hem.” Hij [37] zei: “Dus houdt Djibriel van hem.”Dan roept hij [size=1][38] in de hemel: “Allah houdt van die en die, hou daarom van hem.” En zo houden de inwoners van de hemel van hem. Hij [39] zei: “Dan wordt hij op aarde geaccepteerd.”En als Allah een hekel heeft aan een dienaar(van Hem), roept Hij Djibiel en zegt: “Ik heb een hekel aan die en die, heb daarom een hekel aan hem.” Derhalve heeft Djibriel een hekel aan hem.”Dan roept hij [40] in de hemel: “Allah heeft een hekel aan die en die, heb daarom een hekel aan hem.” Hij [41] zegt: “Ze hebben daarom een hekel aan hem en voor hem wordt er op aarde vijandschap ingesteld.”

_________________
37 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
38 Dat wil zeggen Djibriel
39 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
40 Dat wil zeggen Djibriel
41 Dat wil zeggen de profeet(vzmh)


الحديث الخامس والعشرون
عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :
(( إن الله ، عز وجل ، قال : من عادي لى وليا ، فقد آذنته بالحرب ، وما تعقرب الى عبدي بشئ أحب الى مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته ، كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الى يبطش بها ، ورجله التى يمشي بها ، وان سالني لا عطينه ، ولئن استعاذني لا عيذنه ، وماترددت عن شئ انا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت ، وانا أكره مساءته ))
( رواه البخاري ).

Hadith 25

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:

“Wie zich vijandig toont jegens iemand die aan Mij is toegewijd, daar zal Ik mee in oorlog zijn. Mijn dienaar komt nader tot Mij met iets waar Ik meer van houd dan de religieuze verplichtingen, die Ik hem heb opgelegd, en Mijn dienaar komt steeds dichterbij door extra vrijwillige goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden. Als Ik van hem houd, dan ben ik zijn gehoor, waarmee hij hoort, en ben zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan geef Ik het hem beslist, en als hij bij Mij toevlucht zoekt, dan sta Ik het hem beslist toe. Ik aarzel over niets meer dan over (het opeisen van) de ziel van Mijn toegewijde dienaar; hij haat de dood en Ik haat het om hem te kwetsen.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari


الحديث السادس والعشرون
عن ابي امامه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( قال الله عز وجل : إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه واطاعه فى السر وكان غامضا فى الناس لا يشار اليه بالاصابع ، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك .
ثم نفض بيده ، ثم قال : عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه ))
( رواه الترمذى ( وكذلك أحمد وابن ماجه ) واسناده حسن ).

Hadith 26

Op gezag van Aboe Oemamah(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei dat Allah( de Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:

“Waarlijk van degenen, die zich aan Mij hebben gewijd, heb Ik het liefst de gelovige met karige middelen, die zich veel aan het gebed heeft overgegeven, die goed was in de aanbidding tot zijn Heer en Hem in stilte heeft gehoorzaamd [42] , die zich voor de mensen verborg en niet met de vingers werd nagewezen en die net genoeg verdiende om van te leven, en dit in geduld verdroeg.” Toen schudde hij [43] met zijn hand en zei: “De dood zal vroeg bij hem komen, hij zal maar weinig mensen hebben, die om hem rouwen, zijn bezit zal schamel zijn. “

Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Ahmed ibn Hanbal en Ibn Maadjah). De keten van overleveraars is betrouwbaar.

___________
42 Dat wil zeggen dat hij niet pronkerig in zijn gehoorzaamheid was.
43 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)


الحديث السابع والعشرون
عن مسروق ، قال
سألنا - أو سالت عبد الله ( أي ابن مسعود ) عن هذه الاية :
} ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون { - قال : اما انا قد سالنا عن ذلك ، فقال :
(( ارواحهم فى جوف طير خضر ، لها قناديل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي الى تلك القناديل ، فاطلع اليهم ربهم اطلاعه فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا أي شئ نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك به ثلاث مرات ، فلما راوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ، قالوا : يارب ، نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا ، حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى فلما راى ان ليس لهم حاجة تركوا )) .
( رواه مسلم وكذلك الترمذى والنسائي وابن ماجه ) .

Hadith 27

Op gezag van Masroeq, die gezegd heeft:

“We vroegen(of ik vroeg) [44] ‘Abdoellah (dat wil zeggen: Ibn Mas’oed) over dit vers:”En denk niet over degenen die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken [45]. “ Hij zei:”Wij vroegen hiernaar en hij [46] zei:”Hun zielen bevinden zich in groene vogels, die lantaarns hebben hangen aan de Troon, zij vliegen vrij door het Paradijs, waar zij maar willen, en dan zoeken zij beschutting in deze lantaarns. Dan laat hun Heer Zijn blik op hen vallen [47] en zegt: “Wensen jullie nog iets?” Zij zeggen: “Wat zouden wij nog wensen, nu wij vrij door het paradijs kunnen vliegen?” Zo ondervroeg Hij hen driemaal. Toen zij inzagen, dat zij niet van deze ondervraging gespaard zouden blijven, zeiden zij: “O Heer, wij zouden graag willen dat U onze zielen weer in onze lichamen terugbrengt, zodat we nog een keer voor U kunnen vechten.” En toen Hij zag dat zij niets meer nodig hadden, liet Hij hen met rust.”

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi, an-Nasa’i en Ibn Maadjah)

__________
44 Een manier van lezen
45 Qur’aan 3:169
46 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
47 Dat wil zeggen degene die voor de zaak van Allah zijn gestorven


الحديث الثامن والعشرون
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( كان فيمن كان قبلكم رجل ، به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده ، فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالي : بادرني عبدى بنفسه ، حرمت عليه الجنة )) .
( رواه البخاري ).

Hadith 28

Op gezag van Djoendoeb ibn ‘Abdoellah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

“Onder degenen, die voor jullie kwamen, was een man met een wond. Hij had (zo’n) pijn dat hij een mes pakte en daarmee in zijn hand sneed, en het bloeden stopte niet tot hij stierf. Allah, de Meest Verhevene zei:”Mijn dienaar is Mij voor geweest; Ik heb hem het paradijs verboden.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari.


الحديث التاسع والعشرون
عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( يقول الله تعالي : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ، اذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ، ثم احتسبه ، الا الجنة ))
( رواه البخاري ).

Hadith 29

Op gezag van gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah(de Meest Verhevene) zegt:

“De beloning voor Mijn toegewijde dienaar, als Ik zijn beste vriend van de bewoners van de wereld tot Mij heb genomen, en hij dit geduldig voor Mij verdraagt, zal niets minder dan het paradijs zijn.”

Dit is overgeleverd door Al- Boechari


الحديث الثلاثون
عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
((قال الله عز وجل : إذا أحب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي ، كرهت لقاءه ))
( رواه البخاري ومالك ).
( وفى رواية لمسلم)، توضح معني الحديث :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :
(( من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله ، اكراهية الموت ؟ فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ، ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته ، أحب لقاء الله ، فاحب الله لقاءه ، وان الكافر اذ1 بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله ، وكره الله لقاءه )) .

Hadith 30

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (de Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:

“Als Mijn dienaar Mij wil ontmoeten, dan wil Ik hem ontmoeten; als hij Mij niet wil ontmoeten, wil Ik hem niet ontmoeten.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Malik.Een profetische versie van Moeslim verduidelijkt de betekenis van de hierboven genoemde Heilige Hadith [48] : Op gezag van ‘Aishah(moge Allah tevreden met haar zijn) die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

“Hij die Allah wil ontmoeten, Allah wil hem ontmoeten; en hij die Allah niet wil ontmoeten, Allah wil hem niet ontmoeten.”Ik zei: “O Profeet van Allah, komt dit door de afkeer van de dood, want iedereen heeft toch een afkeer van de dood?” Hij zei: “Dat is niet zo, maar het is zo dat als een gelovige het nieuws van Allah’s genade, Zijn instemming en Zijn paradijs, hoort, dan wil hij Allah ontmoeten en Allah wil hem ontmoeten; maar als de ongelovige het nieuws van Allah’s straf en Zijn onvrede hoort, dan wil hij Allah niet ontmoeten en Allah wil hem niet ontmoeten.”

____________
48 “In de overlevering van Muslim wordt de hadith niet toegeschreven aan Allah. De hadith in deze strekking wordt ook vertaald in Tirmidhi en Al-Nasai.


الحديث الحادي والثلاثون
عن جندب ، رضي الله عنه :
أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حدث (( أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان ، وان الله تعالي قال : من ذا الذى يتالي على أن لا أغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان ، واحبطت عملك )) أوكما قال .
( رواه مسلم ).

Hadith 31

Op gezag van Joendoeb(moge Allah tevreden over hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) vertelde:

“Een man zei: “Bij Allah, Allah zal ‘die en die’ niet vergeven.” Hierop zei Allah, de Almachtige: “Wie is dat, die Bij Mij zweert dat Ik ‘die en die’niet zal vergeven? Waarlijk Ik heb ‘die en die’vergeven en Ik heb jouw (eigen goede) daden teniet gedaan [49] (of van soortgelijke strekking) [50].

Dit is overgeleverd door Moeslim.

______________
49 Een zelfde Hadith is door Aboe Dawoed(ra) overgeleverd waarin aangeduid wordt dat de persoon waar deze Hadith op slaat een godsvruchtige man was wiens vorige goede daden teniet werden gedaan door te verklaren dat Allah iemands slechte daden niet zou vergeven.
50 Een formule om de mogelijkheid te dekken dat er een kleine variant in de bewoording kan zijn


الحديث الثاني والثلاثون
عن ابي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( أسرف رجل على نفسه ، فلما حضره الموت أوصي بنيه فقال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ، ثم أذروني فى البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ، ماعذبه أحدا ففعلوا ذلك به ، فقال للارض ادى ما أخذت ، فاذا هو قائم : خشيتك يارب أو مخافتك فغفر له بذلك ))
( رواه مسلم وكذلك البخاري والنسائي وابن ماجه )

Hadith 32

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei:

“Een man had grote zonden tegen zichzelf begaan, en toen de dood naderde, beval hij zijn zoons: “Als ik overleden ben, verbrand mij, vermaal mij dan en strooi (mijn as) in de zee, want, bij Allah, als mijn Heer mij te pakken krijgt, dan zal Hij mij op zo’n manier straffen als Hij niemand anders heeft gestraft.” Dit deden zij met hem. Toen zei Hij (Allah) tegen de aarde: “Breng voort wat je hebt genomen – en daar was hij! En Hij (Allah) zei tegen hem: “Wat heeft jou ingegeven om te doen wat je deed?” Hij zei: “Angst voor U, O mijn Heer(of hij zei: “Ik was bang voor U) [51] en om deze reden vergaf Hij hem.

Dit is overgeleverd door Moeslim ( ook door Al-Boechari, an-Nasa’i en Ibn Maadjah).

__________
51 Een andere bewoording


الحديث الثالث والثلاثون
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما يحكى عن ربه عز وجل قال :
(( أذنب عبد ذنبا ، فقال : اللهم ، أغفر لى ذنبي ، فقال تبارك وتعالي : اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر النذنب وياخذ به ثم عاذ فاذنب فقال أي رب اغفر لى ذنبي فقال تبارك وتعالي عبدي اذنب ذنبا علم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به ثم عاد فاذنب فقال أي رب اغفر لى ذنبي فقال تبارك وتعالي : اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اعمل ماشئت فقد غفرت لك ))
( رواه مسلم وكذلك البخاري )

Hadith 33

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), van onder de zaken die hij van zijn Heer(de Almachtige, de Verhevene) heeft overgeleverd, waarover hij zei:

“Een dienaar (van Allah) beging een zonde en zei: “O Allah vergeef mij mijn zonde.” En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) zei: “Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft.” Toen zondigde hij opnieuw en zei: “O Heer vergeef mij mijn zonde.” En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) zei: “Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft.” Toen zondigde hij opnieuw en zei: “O Heer vergeef mij mijn zonde.” En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) [52] zei: “Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft. Doe wat je wilt, want Ik heb je vergeven.”

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Al-Boechari. An-Nasa’i en Ibn Maja)

___________
52 Dat wil zeggen Allah, de Verhevene zei:...


الحديث الرابع الثلاثون
عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( قال الله تعالي : ياابن آدم ، انك ما دعوتني ورجوتني ، غفرت لك على ماكان منك ولا ابالي ياابن ادم : لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ، غفرت لك ياابن آدم : انك لو أتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ، لاتيتك بقرابها مغفرة )) .
( رواه الترمذى ( وكذلك أحمد ) وسنده حسن ).

Hadith 34

Op gezag van Anas(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei:”Ik hoorde de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zeggen: “Allah de Almachtige zei:

“O Zoon van Adam, zo lang je een beroep op Mij doet en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik vind dat niet erg. O zoon van Adam, al reikten je zonden tot de wolken van de hemel, als je mij om vergeving vroeg, zou Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij kwam met zonden, die bijna zo groot als de aarde waren en als je Mij onder ogen zou komen, zonder Mij deelgenoten toe te schrijven, dan zou Ik je vergiffenis geven bijna zo groot als dat.” [53]

Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Ahmad ibn Hanbal). De overleveringsketen is betrouwbaar. [54]

_________________
53 Dat wil zeggen: als de aarde
54 Zie Al- Albani (Al-Hadith al-Sahiha) hadith nummer 127 deel 1 bladzijde 39. Al-Nawawi (Ryadat al-Salihien) hoofdstuk “vergeving” (Al-istaghfar) hadith 1876).


الحديث الخامس والثلاثون
عن ابي هريرة رضي الله عنه ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( يتنزل ربنا ، تبارك وتعالى ، كل ليلة الى سماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ ))
( رواه البخاري ( وكذلك مسلم ومالك والترمذى وابو داود ) .
وفى رواية لمسلم زيادة
(( فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر )) .

Hadith 35

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

“Onze Heer (de Verheerlijkte en Verhevene) daalt iedere nacht af tot de hemel van de aarde, als het laatste derde deel van de nacht aanbreekt en Hij zegt: “Wie zegt er een gebed voor Mij dat Ik mag beantwoorden? Wie vraagt Mij iets wat Ik hem kan geven? Wie vraagt er om vergiffenis zo dat Ik hem kan vergeven?”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi en Aboe Dawoed).In een versie door Moeslim eindigt de Hadith met de volgende woorden:

En zo gaat Hij door tot (het licht van) de dageraad aanbreekt.


الحديث السادس والثلاثون
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا الى ربنا فياتون ادم ، فيقولون : انت ابو الناس ، خلقك الله بيده واسجد لك لك ملائكته ، وعلمك اسماءكل شئ فاشفع لنا عند ربك ، حتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيقول : لست هناكم - ويذكر ذنبه ، فيستحيي - ائتوا نوحا ، فانه أول رسول بعثه الله الى أهل الارض فيأتونه فيقول لست هناكم - ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحيي فيقول : ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موس عبد كلمه الله ، واعطاه التوراه فيأتونه ، فيقول لست هناكم ويذكر قبل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول ائتوا عيس عبد الله ورسوله وكلمه الله وروحه . فياتونه ، فيقول لست هناكم ائتوا محمد ، صلى الله عليه وسلم - عبدا غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ، فياتونني ، فانطلق حتى استأذن على ربي فيؤذن ، فاذا رايت ربى وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ، ثم يقال : ارفع راسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع ، فأرفع راسي فاحمده بتحميد يعلمنيه ، ثم اشفع فيحد لي حدا ، فادخلهم الجنة ، ثم أعود ايه فاذا رايت ربي } فاقع ساجدا { مثله ثم اشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول : مابقى فى النار الا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود .
( رواه البخاري ( وكذلك مسلم والترمذى وابن ماجه )
وفى رواية اخرى للبخاري زيادة هى :
قال النبي صلى الله عليه وسلم . يخرج من النار من قال : لا اله الا الله ، وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيره ، ثم يخرج من النار من قال : لا اله الا الله ، وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة ، ثم يخرج من النار من قال : لا اله الا الله ، وكان فى قلبه ما يزن من الخير ذرة )) .

Hadith 36

Op gezag van Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei:

“De gelovigen zullen op de Dag der Opstanding bij elkaar komen en zeggen: “Moeten wij niet (iemand) zoeken die voor ons bij onze Heer kan bemiddelen?” Ze zullen zodoende bij Adam komen en zeggen:”U bent de vader van de mensheid; Allah heeft u met Zijn hand geschapen en Hij zorgde ervoor dat de engelen zich voor u bogen en Hij leerde u de namen van alle dingen, bemiddel dus voor ons bij onze Heer, zodat Hij ons wat verlichting geeft van deze plaats waar we zijn. En hij zal zeggen: “Ik ben niet in de positie (om dat te doen)”- en hij zal zijn fouten noemen en hij zal zich schamen en zeggen:”Ga naar Noach, want dat is de eerste boodschapper die Allah naar de bewoners van de aarde stuurde. Zodoende zullen ze bij hem komen en hij zal zeggen: “Ik ben niet in de positie (om dat te doen)”- en hij zal vertellen dat hij iets van zijn Heer vroeg waarvan hij niet de (gepaste) kennis had [55], en hij zal zich schamen en zeggen: “Ga naar de Vriend van de Genadige [56] . Zo zullen ze bij hem komen en hij zal zeggen: “Ik benniet in de positie (om dat te doen).” Ga naar Mozes, een dienaar waartegen Allah gesproken heeft en die Hij de Torah heeft gegeven. Zo doende zullen zij bij hem komen en hij zal zeggen:”Ik ben niet in de positie (om dat te doen)” en hij zal het hebben (over het feit) dat hij een leven had genomen, anders dan voor een leven [57] en hij zal zich in het aangezicht van zijn Heer schamen en zal zeggen: “Ga naar Jezus, Allah’s dienaar en boodschapper, Allah’s woord en geest. Zo zullen ze bij hem komen en hij zal zeggen: “Ik ben niet in de positie (om dat te doen).” Ga naar Mohammed(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), een dienaar die Allah al zijn verkeerde daden, in het verleden en in de toekomst, heeft vergeven. “Zo zullen ze bij mij komen en ik zal naar voren treden en om toestemming vragen om bij mijn Heer te komen, en de toestemming zal mij gegeven worden, en als ik dan mijn Heer zie, dan zal ik knielen. Hij zal mij in die houding laten, net zolang als Hij dat wil, dan zal er (tegen mij) gezegd worden: “Verhef je hoofd. Vraag en het zal je gegeven worden. Spreek en het zal gehoord worden. Bemiddel en je bemiddeling zal geaccepteerd worden.”Dan zal ik mijn hoofd opheffen en Hem prijzen in de vorm die Hij mij geleerd heeft. Dan zal ik bemiddelen en Hij zal mij een grens stellen(van het aantal mensen), dan zal ik hen in het paradijs toelaten. Dan zal ik naar Hem terugkeren en als ik mijn Heer zie(dan zal ik neerknielen)zoals eerder.Dan zal ik bemiddelen en Hij zal mij een grens stellen(van het aantal mensen).Dezen zal ik in het paradijs toelaten. Dan zal ik de derde keer terug keren, en de vierde, en ik zal zeggen:”Er blijven in het hellevuur slechts degenen achter waarvan de Qor’aan het bepaald heeft [58] en die daar tot in de eeuwigheid moeten verblijven.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, a-Tirmidhi en Ibn Maadjah).Een andere versie van Al-Boechari voegt daar aan toe: De Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:

“Degene, die zegt: “Er is geen god behalve Allah” en die in zijn hart de goedheid heeft ter zwaarte van een gerstekorrel, zal uit het hellevuur komen; dan zal degene, die zegt:”Er is geen god behalve Allah” en die in zijn hart de goedheid heeft ter zwaarte van een graankorrel, uit het hellevuur komen; dan zal degene die zegt: “Er is geen god behalve Allah” en die in zijn hart de goedheid heeft ter zwaarte van een atoom, uit het hellevuur komen.”

_______________
55 Dit slaat op de Qor’aan, Soera 11:45-46, waarin Noach de Almachtige vraagt om zijn zoon van de Vloed te redden en waarin hem verteld wordt dat zijn zoon geen goede daden verricht heeft en dat hij, Noach niet moet verwachten dat hij gered zou worden, alleen maar omdat het zijn zoon is. 56 Dat wil zeggen: Ibrahim
57 Dit verwijst naar de Qor’aan Soera 28:15-16, waarin wordt verteld hoe Mozes een van zijn volgelingen te hulp kwam, die in gevecht was met een andere man, hij sloeg die andere man, en die overleed aan de klap.
58 Dat wil zeggen degenen waar de Qor’aan naar verwijst als “voor altijd verblijvend”.


الحديث السابع والثلاثون
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر )) فاقرأوا إن شئتم : } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين { .
( رواه البخاري ومسلم والترمذى وابن ماجه ).

Hadith 37

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah heeft gezegd:

“Ik heb voor Mijn rechtgeschapen dienaren voorbereid wat geen oog ooit gezien en geen oor ooit gehoord heeft, noch is het in het menselijk hart verschenen.Reciteer dus, als je wenst [59] : “En geen enkele ziel weet, welke vreugde er voor hem verborgen blijft.” [60] “

Dit is overgeleverd door Al-Boechari,Moeslim,at-Tirmidhi en Ibn Maadjah.

___________
59 De woorden: “Reciteer dus als je wenst” zijn de woorden van Aboe Hurairah.
60 Qor’aan Soera 32:17


الحديث الثامن والثلاثون
عن ابي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
(( لما خلق الله الجنة و النار ، ارسل جبريل الى الجنة ، فقال انظر اليها ، والى ما اعددت لاهلها فيها ، قال فجاءها ونظر اليها والى ماعد الله لاهلها فيها . قال : فرجع اليه قال : فوعزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها . فأمر بها فحفت بالمكاره ، فقال أرجع اليها ، فانظر اليها ، فاذا هى قد حفت بالمكارة فرجع اليه فقال : وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد قال : اذهب الى النار فانظر اليها ، والى ماأعددت لاهلها فيها . فإذا هى يركب بعضها بعضا ، فرجع ، فقال : وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها . فأمر بها فحفت بالشهوات ، فقال : ارجع اليها ، فرجع اليها ، فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد الا دخلها )) .
( رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . ( وكذلك أبو داود والنسائي ) .

Hadith 38

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

“Toen Allah het paradijs en het hellevuur geschapen had, stuurde Hij Djibriel naar het paradijs en zei: “Kijk ernaar en kijk wat Ik daarin voor zijn bewoners heb voorbereid!! Hij [61] zei: “Hij kwam er dus naar toe en keek ernaar en naar wat Allah voor de bewoners had voorbereid.Hij [62] zei:”Hij keerde terug tot Hem en zei: Bij Uw glorie, niemand hoort ervan zonder er binnen te treden. Derhalve beval Hij dat het met allerlei soorten moeilijkheden omringd moest worden [63] en Hij zei: “Keer er naar terug en kijk naar wat Ik er voor de bewoners in voorbereid heb. Hij [64] zei:”Hij keerde zodoende terug naar Hem en zei: “Bij al Uw glorie, ik ben bang, dat er niemand naar binnen zal gaan.” Hij zei: “Ga naar het hellevuur en kijk ernaar en naar wat Ik voor zijn bewoners erin heb voorbereid”, en hij ontdekte dat het lagen boven elkaar waren. Toen kwam hij bij Hem terug en zei: “Bij Uw glorie, niemand, die hierover hoort zal er binnen willen treden.”Derhalve beval Hij dat het omringd met lust moest zijn. Toen zei Hij: “Ga ernaar terug.” En hij ging er naar terug en zei: “Bij Uw glorie, ik ben bang dat niemand aan de binnenkomst erin zal ontsnappen.

Dit werd overgeleverd door at-Tirmidhi, die zei dat het een goede en betrouwbare Hadith was (ook door Aboe Dawoed en an-Nasa’i)

_____________
61 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
62 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
63 Het Arabische woord dat hier gebruikt wordt is makarih, dit betekent letterlijk “zaken waar een afkeer van is.” In deze context slaat het op vormen van religieuze discipline, positief en negatief, die de mens meestal zwaar ervaart.
64 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)


الحديث التاسع والثلاثون
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( أحتجت الجنة ولنار فقال النار : فى الجبارون والمتكبرون . وقالت الجنة : فى ضعفاء الناس ومساكينهم فقضي الله بينهما : انك الجنة رحمتى أرحم بك من أشاء ، وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء ولكليكما على ملؤها )) .
( رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذى )

Hadith 39

Op gezag van Aboe Sa’id al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei:

“Het paradijs en het hellevuur waren samen aan het redetwisten, het hellevuur zei: “In mij zijn de machtigen en de hooghartigen.” Het paradijs zei: “In mij zijn de zwakken en de armen.”Daarom oordeelde Allah tussen hen (en zei:.)”Jij ben het paradijs, Mijn genade, door jou geef Ik genade aan wie Ik maar wil. En jij ben het hellevuur, Mijn straf, met jou straf Ik wie Ik maar wil, en het is Mijn plicht dat Ik jullie allebei vul.”

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Al-Boechari en at-Tirmidhi).


الحديث الاربعون
عن ابي سعيد الخدري ، رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(( إن الله يقول لاهل الجنة : ياأهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، والخير فى يديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لانرضى يارب ، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : أحل عليكم رضواني ، فلا أسخط عيكم بعده أبداً )) .
( رواه البخاري وكذلك مسلم والترمذي ) .

Hadith 40

Op gezag van Aboe Sa’id al-Khudri(moge Allah tevreden met hem zijn) die zei dat de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), zei:

“Allah zal tegen de bewoners van het paradijs zeggen: “O bewoners van het paradijs!” Zij zullen zeggen: “O onze Heer, wij presenteren onszelf aan U en zijn er tot Uw genoegen, en goedheid is in Uw handen.” Dan zal Hij vragen:”Zijn jullie tevreden?” En zij zullen zeggen:”Hoe zouden we niet tevreden kunnen zijn, O Heer, als U ons (iets) gegeven heeft wat U aan niemand anders in Uw schepping gegeven heeft?” Dan zal Hij zeggen:”Willen jullie dat Ik jullie iets beters geef, dan dit?” En zij zullen zeggen:”O Heer en wat is dan beter dan dit?”En Hij zal zeggen: “Ik zal ervoor zorgen dat Mijn gunsten op jullie neerdalen en zal daarna nooit meer ontevreden over jullie zijn.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim en at-Tirmidhi).