Enkele tips om het beste uit de Ramadan te halen:

Maak tijd vrij:

A. Telefoon: Probeer zo min mogelijk te kletsen aan de telefoon. Als je gewend bent om lang te kletsen met vrienden, probeer dit dan te verminderen. Laat ze het belang van deze maand realiseren en vertel ze dat je je deze maand wil toewijden aan 'ibaadah, om zo de beste beloning te verkrijgen.

B. Koken: Probeer iets simpels te koken gedurende de Ramadan, want deze maand is de maand van 'ibaadah en Qoraan, en niet de maand van eten. Sommige mannen willen dat hun vrouwen veel koken en verschillende maaltijden bereiden, waardoor zij de hele dag in de keuken moeten staan. Als het echt nodig is om veel te koken, probeer dan naar Qoraan te luisteren terwijl je bezig bent in de keuken of hou je tong vochtig met het gedenken van Allah.

C. Winkelen: Probeer niet teveel te winkelen in de Ramadan en probeer alles gedaan te krijgen vóór de Ramadan. Maak voor de Ramadan begint een lijstje van alle dingen die je wil kopen, wat genoeg is voor een maand, zodat je alles in één keer kunt kopen.

Belangrijk: Probeer het winkelen voor 'Eid NU te doen, zodat je dat niet aan het einde van de Ramadan hoeft te doen. De laatste tien dagen van de Ramadan, wanneer we juist meer 'ibaadah en goede daden moeten verrichten, zijn veel Moslims druk bezig met het inkopen voor 'Eid en hun kinderen. Vermijd dit dus.

D. Slapen: Probeer zo min mogelijk te slapen gedurende deze maand. Nogmaals, dit is een maand van 'ibaadah en het doen van goede daden. Probeer dus minder te slapen dan normaal. Het is alleen één maand en daarna kun je weer terugkeren naar je normale routine.

E. Computer en internet: Dit is een belangrijk punt. Veel mensen besteden veel tijd op het internet. Probeer dit te verminderen en alleen de noodzakelijke dingen af te handelen, zodat je niet wordt afgeleid van het doen van goede daden gedurende deze gezegende maand.

Nu we onze tijd vrij hebben gemaakt, moeten we het gebruiken voor 'ibaadah:

1. Fard: Verricht de verplichte gebeden op de juiste tijden met khushoo'. Maak jezelf klaar zodra de tijd voor het gebed is ingegaan. Vraag Allah om jou khushoo' te schenken en probeer al de slechte gedachten en waswaas die in je hoofd opkomen te ontvluchten. Bedenk dat je voor jouw Heer, de Almachtige staat.

2. Soennah: Verricht zoveel mogelijk vrijwillige gebeden deze maand. Probeer de twaalf soennah gebeden allemaal te bidden of ze zelfs te vermeerderen. De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Degene die vier raka’aat bidt vóór Dohr en vier erna, Allah zal het Vuur voor hem Haraam maken." [Ibn Maajah]

Hij (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft ook gezegd: “Moge Allah genade hebben met degene die vier raka’aat bidt voor ‘Asr.” [At-Tirmidhi]

Probeer ook Salaat Ad-Doeha te bidden en vermeerder de raka’aat ervan.

3. Qoraan: De Ramadan is de maand van de Qoraan. Probeer zoveel mogelijk Qoraan te lezen. Zodra je er de tijd voor heb, pak de Qoraan, lees het en denk na over de ayaat. Neem een Qoraan mee naar je werk of naar school en lees eruit zodra je de tijd hebt, bijvoorbeeld tijdens de pauzes. Lees het met volle aandacht en overpeins de ayaat. Lees langzaam en denk na over de betekenis van de Verzen van Allah, lees de vertaling en de Tafseer.

4. Taraweeh en Qiyaam al-Layl: Bid de taraweeh in de moskee en bidt het met volle aandacht.

5. Tahajjud: Probeer iets eerder op te staan om twee raka’aat te bidden en doe'a te verrichten. Het is de beste tijd voor het verrichten van doe'a en het accepteren ervan door Allah.

6. Doe'a: Verricht zoveel mogelijk doe'a, want de doe'a van de vastende zal insha'Allah verhoort worden. Probeer elke dag je te focussen op ad’iya en blijf ze herhalen gedurende de dag en op tijden waarvan de doe'a geaccepteerd zal worden. Vraag Allah om jou ikhlaas en khushoo' te schenken en jou in staat te stellen Laylatul Qadr mee te maken. En maak doe'a voor de hele Ummah.

7. Dhikr: Verricht veel Dhikr en hou je tong er vochtig mee. Denk na over de betekenis en de beloning ervan.

8. Liefdadigheid: Probeer zoveel mogelijk liefdadigheid uit te geven, want de beloning is groter in de Ramadan. Geef voedsel aan de armen en behoeftigen en help degenen die het nodig hebben. Want de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) was de vrijgevigste, en nog vrijgeviger in de Ramadan.

9. Laatste tien dagen: Verdubbel de 'ibaadah en goede daden in de laatste tien dagen van de Ramadan. Slaap weinig en verricht meer aanbidding. Bid zoveel als je kunt en verricht veel doe'a.

Maak deze Ramadan de beste ooit en anders dan de Ramadan van de vorige jaren!!!