Het is zeer aangeraden voor de moslim(a) om zes dagen in de maand Shawwaal te vasten en hierin is een grote deugd en een immense beloning. Degene die deze zes dagen vast, zal een beloning opgetekend krijgen alsof hij het hele jaar gevast heeft, zoals is overgeleverd in een authentieke hadith van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

Aboe Ayyoeb (radia Allahoe 'anhoe) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd:
'Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwaal, het zal zijn alsof hij een heel leven gevast heeft.'
De Profeet legde dit uit toen hij zei:
'Degene die zes dagen na (Eid) al-Fitr vast, heeft het jaar voltooid: degene die een goede daad (hasanah) verricht, zal tien hasanaat krijgen).'
Het is ook overgeleverd door Ibn Khuzaymah met de woorden:
'Het vasten van de maand Ramadan levert de beloning van tien (maanden) op en het vasten van zes dagen levert de beloning van twee maanden op, en dat is het vasten van het hele jaar.'

Een ander belangrijk voordeel van het vasten van zes dagen van Shawwaal is dat het tekortkomingen in het verplichte vasten van de Ramadan van een persoon goedmaakt, want niemand is vrij van tekortkomingen of zonden die een negatief effect hebben op het vasten. Op de Dag der Opstanding zullen een aantal van zijn vrijwillige daden genomen worden om de tekortkomingen in zijn verplichte daden goed te maken, zoals de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd:
'Het eerste waar de mensen op de Dag der Opstanding voor ter verantwoording zullen worden geroepen, zal hun gebed zijn. Onze Heer, Geprezen en Verheven is Hij, zal tegen Zijn engelen zeggen (hoewel Hij overal van op de hoogte is): 'Kijk naar het gebed van Mijn dienaar, of het volledig of onvolledig is.' Als het perfect is, zal het als perfect opgetekend worden en als iets tekortschiet, zal Hij zeggen: 'Kijk of Mijn dienaar een aantal vrijwillige gebeden heeft verricht.' Als hij een aantal vrijwillige gebeden heeft verricht, zal Allah zeggen: 'Voltooi de verplichte handelingen van Mijn dienaar met zijn vrijwillige handelingen.' Dan zullen al zijn handelingen op een vergelijkbare wijze behandeld worden.' [Overgeleverd door Aboe Dawoed]

Je kunt beginnen met het vasten van zes dagen van Shawwaal vanaf de tweede dag van de maand Shawwaal want het is verboden om op de dag van 'Eid al-Fitr te vasten.
Deze dagen hoeven niet onmiddellijk na 'Eid al-Fitr gevast te worden; het is toegestaan om één of meer dagen na 'Eid al-Fitr te beginnen met het vasten ervan en het mag achtereenvolgens of apart gedaan worden tijdens de maand van Shawwaal; het hangt ervan af wat gemakkelijk is voor een persoon. Er is genoeg bewegingsruimte in deze kwestie en nogmaals het is niet verplicht, maar wel zeer sterk aangeraden.

Wel zal diegene die een aantal dagen van de Ramadan gemist heeft, deze eerst in moeten halen en dan pas de zes dagen van Shawwaal vasten, want hij/zij kan het vasten van de Ramadan niet opvolgen met zes dagen van Shawwaal tenzij hij/zij zijn/haar Ramadan-vasten eerst voltooid heeft, volgens onderstaand stuk.


Sheikh Ibn 'Oethaymeen werd gevraagd: Wat als een vrouw dagen van Ramadan verschuldigd is (moet inhalen) - is het toegestaan voor haar om voorrang te geven aan het vasten van de zes dagen van Shawwaal boven het inhalen van de dagen die ze verschuldigd is? Of moet ze prioriteit geven aan de dagen die ze verschuldigd is over het vasten van de zes dagen van Shawwaal?

Hij antwoordde: Als een vrouw nog steeds dagen verschuldigd is van Ramadan, dan zou ze de zes dagen van Shawwaal niet moeten vasten, totdat ze heeft ingehaald wat ze verschuldigd is, omdat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Wie Ramadan vast en het laat opvolgen met zes dagen van Shawwaal..." Wie nog dagen van de Ramadan moet inhalen, heeft Ramadan niet gevast, dus ze zal de beloning van het vasten van de zes dagen van Shawwaal niet ontvangen, totdat ze klaar is met het inhalen van de verschuldigde dagen. Als we aannemen dat dit inhalen van de gemiste vastendagen de hele maand Shawwaal duurt, zoals een vrouw die bloedde na een bevalling en helemaal niet heeft gevast in Ramadan en toen begon met het inhalen van haar gemiste dagen in Shawwaal en daar niet klaar mee was tot Dhul-Qa'dah begon, dan mag ze de zes dagen vasten en zal ze de beloning hebben van iemand die ze heeft gevast in Shawwaal, omdat ze het heeft uitgesteld voor een noodzakelijke reden, dus ze zal de beloning hebben.

Majmoo' al-Fataawa, 20/19.


Sheikh ‘Abdoel-‘Azeez Bin Baaz werd gevraagd:

Een man was een compensatie van het vasten van twee maanden achtereenvolgens verschuldigd en hij hield van het vasten van de zes dagen van Shawwaal. Dus, is dat toegestaan voor hem?

Hij antwoordde:

Wat verplicht is, is het haast maken in het vasten van de vasten van compenatie. Daarom, is het niet toegestaan om de zes dagen ervoor te vasten, omdat het (de zes dagen van Shawwaal) vrijwillig is terwijl de compensatie verplicht is en het moet onmiddellijk worden gedaan. Aldus, is het verplicht om het eerst te vasten alvorens het vasten van de zes dagen (van Shawwaal) of welke andere vrijwillige vasten dan ook.