Vasten doe je niet alleen door van zonsopkomst tot zonsondergang niets te eten. Vasten doe je met je hele lichaam.

Het vasten van de ogen

Weerhoud je ogen ervan naar iets te kijken waar Allah (soubhanahoe wata'ala) niet van houdt. Het verlangen naar iets (wat niet halal is) te kijken, betekent de eerste stap om die handeling te gaan verrichten, en het verlangen begint bij de ogen.

Het vasten van de oren

Alles wat slecht is om uit te spreken is ook slecht om naar te luisteren. Daarom noemt Allah (soubhanahoe wata'ala) de luisteraar en profiteur in één adem in de Qoraan:

"Zij blijven gehoor geven aan de leugen en zij blijven eten van het verbodene." {QS 5:42}

In hetzelfde hoofdstuk staat even later:

"Waarom verbieden de geleerden en de godsgdeerden (onder de Joden) hun hun zondige woorden niet en hun eten van het verbodene?" {QS 5:63}

Zwijgen wanneer er kwaad gesproken wordt is niet toegestaan.

"En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten." {QS 49:12}

Je moet bij roddel of kwaadsprekerij zeggen dat je het niet op prijs stelt dat er over iemand gesproken wordt die niet aanwezig is, anders weggaan.

"Anders zouden jullie als hen zijn." {QS 4:140}

Allah's Boodschapper zei hierover:

"De luisteraar en lasteraar zijn partners in de zonde."

Het vasten van de ledematen

Ook alle andere ledematen en organen moeten we weghouden van verkeerde handelingen en zonde. De maag bijvoorbeeld van twijfelachtig voedsel bij het verbreken van het vasten. Iemand die vast onthoudt zich van voedsel, hoe zou hij dan daarna zijn vasten kunnen verbreken met voedsel dat door Allah (soubhanahoe wata'ala) verboden is. Zo zijn er mensen die niet eten en drinken maar voortdurend het vasten verbreken, omdat hun ledematen bezig zijn met handelingen die door Allah (soubhanahoe wata'ala) verboden zijn verklaard.

"Op die Dag plaatsen Wij een zegel op hun monden, en hun handen zullen tot Ons spreken en hun voeten zullen getuigenen over wat zij plachten te verrichten."{QS 36:65}

Het vasten van de tong

Gebruik je tong niet voor leugens, roddel, laster, obsceniteiten, grofheid, kibbelen of ruzie. Laat je tong zwijgen en houdt hem bezig met Qoraanrecitatie en het gedenken van Allah (soubhanahoe wata'ala) (Dhikr)

Het gaat er niet alleen om wat er je mond binnen gaat, maar ook dat je er op let wat er uit komt. Overgeleverd door Aboe Hurayra dat Allah's Profeet heeft gezegd:

"Vasten is een schild tegen het hellevuur en het kwade, wanneer iemand vast en hij wordt beledigd of aangevallen, laat hem zeggen: 'Ik vast, ik vast'."