De maand Ramadan is een gelegenheid om eigenschappen als geduld en zelfbeheersing te ontwikkelen, om woede te leren beteugelen en onze scherpe of kwaadaardige tong in bedwang te houden. Vasten geeft de mens een goed geweten. Iemand die vast doet dit zowel in het openbaar als in het geheim. Er is geen persoon die je kan controleren of die je mag dwingen je aan het vasten te houden.

Door middel van het vasten leert de mens het principe van oprechte liefde. Als je vast doe je dit uit oprechte liefde voor Allah en de mens die de Schepper lief heeft, weet dat dit echte liefde is.

Vasten maakt de mens hoopvol en optimistisch. Wanneer je vast hoop je daarmee de Schepper te behagen. Het vasten verricht je dan ook louter en alleen voor Hem.

Vasten leert de mens geduld en onzelfzuchtigheid. Als je vast voel je ontbering (tijdelijk) maar verdraagt die geduldig. Deze ervaring zal je doen beseffen wat (het gevoel van) honger is. Iemand die vast kan dus meer sympathie en medeleven voor zijn behoeftige medemens opbrengen.

Vasten is een doeltreffende les in beheersing en wilskracht. Iemand die op de juiste wijze vast kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Tevens leert vasten de mens het vermogen tot aanpassen. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden.