Door: Sheikh Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie

Ik heb dit onderwerp al gedetailleerd besproken in mijn boek genaamd 'Salaatoet-Taraweeh' (bladzijde 101-115), en was daarom van mening dat ik deze discussie moest samenvatten om het gemakkelijk te maken voor de lezer en om hem te herinneren (aan dit onderwerp):

De Eerste Manier:

Bestaat uit dertien rak’aat, hetgeen wordt begonnen met twee korte rak’aat. Volgens de meest correcte opinie, zijn dit de twee raka’aat soennah gebed die na 'isha verricht worden, of zij zijn twee specifieke raka’aat waarmee men het nachtgebed begint, zoals hiervoor is vermeld. Daarna bidt men twee hele lange raka’aat. Vervolgens worden weer twee raka’aat gebeden, en daarna weer twee raka’aat. Dan worden nog twee raka’aat gebeden en een ander set van twee raka’aat. Dan wordt de Witr gedaan met één raka’ah.

De Tweede Manier:

Bestaat uit dertien raka’aat. Ze bevatten zelf acht raka’aat, waarbij men tasleem geeft na elke twee raka’aat. Vervolgens wordt er witr gedaan met vijf raka’aat en men zit niet, noch geeft men tasleem, behalve in de vijfde raka’aat.

De Derde Manier:

Bestaat uit elf raka’aat, waarbij men tasleem geeft na elke twee raka’aat en vervolgens op het einde het Witr gebed bidt met één raka’ah.

De Vierde Manier:

Bestaat uit elf raka’aat, waarbij men vier raka’aat bidt en tasleem doet na vier (raka’aat). Dan bidt hij nog eens vier op een soortgelijke manier en eindigt het met drie raka’aat (voor het witr gebed).
Bleef de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) in een zittende houding na elke twee raka’aat, wanneer hij een eenheid van vier raka’aat of een eenheid van drie raka’aat bad? Wij vinden hier geen duidelijk antwoord voor, maar het in een zittende houding blijven (om tashahoed te verrichten) bij het uitvoeren van een eenheid van drie raka’aat is niet opgedragen (in de Religie)!

De Vijfde Manier:

Bestaat uit elf raka’aat, waarbij men acht raka’aat bidt en in geen enkele van hen zit behalve in de achtste raka’ah. Terwijl men zit (in de achtste raka’ah), verricht men de tashahoed en stuurt gebeden over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en vervolgens op staat zonder tasleem te geven. Vervolgens doet hij het witr gebed met één raka’ah en wanneer men klaar is, geeft men tasleem. Dit bestaat uit negen raka’aat. Daarna bidt hij twee raka’aat in een zittende houding.

De Zesde Manier:

Iemand bidt negen raka’aat, waarin hij niet zit behalve na de zesde raka’ah. Vervolgens verricht men de tashahoed en stuurt gebeden over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en staat men op zonder tasleem te geven. Daarna verricht hij witr met drie raka’aat en wanneer men klaar is, geeft men tasleem, etc. (De rest is hetzelfde als de voorgaande manier)

Dit zijn de manieren die zijn overgeleverd over hoe de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) het nachtgebed heeft verricht. Het is mogelijk om andere soorten van manieren erbij toe te voegen door hetgeen dat men wilt, in mindering te brengen van elke set raka’aat totdat hij het vermindert tot één raka’ah, handelend naar de voorgenoemde Hadith van Allah's Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam):

"Dus eenieder die wilt, laat hem dan witr met vijf raka’aat bidden, en eenieder die wilt, laat hem dan witr met drie raka’aat bidden, en eenieder die wilt, laat hem dan witr met één raka’ah bidden."

Dus als hij wil, kan hij deze vijf raka’aat of drie raka’aat met één zitmoment en één tasleem, zoals het in de tweede manier staat vermeld. En als hij wil, kan hij de tasleem geven na elke twee raka’aat, zoals in de derde manier staat vermeld, en dit geniet de voorkeur.

Wat de set van vijf of drie raka’aat betreft en het zitten na elke twee raka’aat maar zonder het maken van de tasleem, dan (kunnen wij daarover zeggen) dat wij geen enkele authentieke overlevering hebben gevonden, dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) dit zou hebben gedaan. De asl (fundament) is dat het is toegestaan, maar de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft ons verboden om witr met drie raka’aat te bidden, en gaf daarvoor een reden aan, door te zeggen:

"En laat het niet lijken op het Maghreb gebed."

En dit kan men op twee manieren doen:

  1. De tasleem geven tussen de even en oneven aantallen raka’aat (Bijvoorbeeld tussen de tweede en derde raka’aat). Dat is hetgeen wat het sterkste is en de voorkeur heeft.
  2. Men zit niet tussen de even en oneven aantallen (Bijvoorbeeld wanneer hij drie raka’aat aan één stuk bidt met één tasleem), en Allah weet het beste.