De Ramadan staat weer aan de deur alhamdoelillah. Het is de maand waarin de Qoraan is neergezonden. Het reciteren van de Qoraan heeft grote deugdzaamheden, grote beloningen en het zal op de Dag des Oordeels bemiddelen voor zijn houders voor hun toelating tot het Paradijs.

'Abdoellah ibn 'Amr (radia Allahoe 'anhoe) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: “Het vasten en de Qoraan zullen op de Dag des Oordeels bemiddelen voor de dienaar. Het vasten zal zeggen: ‘Mijn Heer, ik weerhield hem van eten en drinken, dus sta mij toe om voor hem te bemiddelen.’ En de Qoraan zal zeggen: ‘Ik weerhield hem ’s nachts van slapen, dus sta mij toe om voor hem te bemiddelen.’ Dus zullen zij toestemming krijgen om te bemiddelen.’” [Sahih Moslim]

Daarom is het essentieel voor degene die vast om tijdens deze gezegende dagen en eervolle nachten veel Qoraan te reciteren. Want waarlijk, op deze dagen is er een speciale deugd voor de overvloed van recitatie, die niet in enige andere maand gevonden kan worden. Hij zou moeten profiteren van de verhevenheid van de tijd van deze maand waarin Allah de Qoraan geopenbaard heeft.

Voor degenen die van plan zijn om de Qoraan uit te lezen, kan onderstaande schema daar bij helpen insha'Allah. 

Dag #1 keer uitlezen2 keer uitlezen3 keer uitlezen4 keer uitlezen5 keer uitlezen
Dag 1 1 t/m 2:141 1 t/m 2:262 1 t/m 3:112 1 t/m 4:57 1 t/m 5:11
Dag 2 2:142 t/m 2:252 2:263 t/m 4:57 3:113 t/m 5:108 4:58 t/m 7:170 5:12 t/m 10:70
Dag 3 2:253 t/m 3:92 4:58 t/m 6:12 5:109 t/m 9:18 7:171 t/m 14:9 10:71 t/m 21:28
Dag 4 3:93 t/m 4:23 6:13 t/m 7:170 9:19 t/m 13:18 14:10 t/m 22 21:29 t/m 34:23
Dag 5 4:24 t/m 4:147 7:171 t/m 10:52 13:19 t/m 20:54 23 t/m 33:59 34:24 t/m 57:15
Dag 6 4:148 t/m 5:81 10:53 t/m 14:9 20:55 t/m 26 33:60 t/m 48:17 57:16 t/m 2:271
Dag 7 5:82 t/m 6:110 14:10 t/m 18:50 27 t/m 35:40 48:18 t/m 93 2:272 t/m 7:30
Dag 8 6:111 t/m 7:87 18:51 t/m 22 35:41 t/m 45 94 t/m 114 & 1 t/m 4:23 7:31 t/m 14
Dag 9 7:88 t/m 8:40 23 t/m 27:81 46 t/m 68 4:24 t/m 7:141 15 t/m 26:51
Dag 10 8:41 t/m 9:92 27:82 t/m 33:59 69 t/m 114 & 1 t/m 2:202 7:142 t/m 13:18 26:53 t/m 41:8
Dag 11 9:93 t/m 11:5 33:60 t/m 40:20 2:203 t/m 4:113 13:19 t/m 22:36 41:9 t/m 79
Dag 12 11:6 t/m 12:52 40:21 t/m 48:17 4:114 t/m 7:87 22:37 t/m 33:30 80 t/m 4:87 
Dag 13 12:53 t/m 15:48 48:18 t/m 63:3 7:88 t/m 11:40 33:31 t/m 47:9 4:88 t/m 9:74
Dag 14 15:49 t/m 17:49 63:4 t/m 93 11:41 t/m 17:98 48:10 t/m 86 9:75 t/m 19:21
Dag 15 17:50 t/m 19:58 94 t/m 114 & 1 t/m 2:242 17:99 t/m 24:52 87 t/m 114 & 1 t/m 3 19:22 t/m 32:10
Dag 16 19:59 t/m 21 2:243 t/m 4:23 24:53 t/m 33:30 4 t/m 7:87 32:11 t/m 51:30
Dag 17 22 t/m 24:34 4:24 t/m 5:96 33:31 t/m 42:26 7:88 t/m 12:100 51:31 t/m 2:188
Dag 18 24:35 t/m 26 5:97 t/m 7:141 42:27 t/m 61 12:101 t/m 21 2:189 t/m 6:73
Dag 19 27 t/m 29:25 7:142 t/m 10:10 62 t/m 114 & 1 t/m 2:105 22 t/m 32 6:74 t/m 12:76
Dag 20 29:26 t/m 33:30 10:11 t/m 13:18 2:106 t/m 4:23 33 t/m 45 12:77 t/m 24:20
Dag 21 33:31 t/m 36:59 13:19 t/m 18:16 4:24 t/m 6:140 46 t/m 83 24:21 t/m 39:7
Dag 22 36:60 t/m 39 18:17 t/m 22:36 6:141 t/m 10:25 84 t/m 114 & 1 t/m 3 39:8 t/m 68
Dag 23 40 t/m 42:50 22:37 t/m 27:26 10:26 t/m 16:89 4 t/m 7:116 69 t/m 3:185
Dag 24 42:51 t/m 48:17 27:27 t/m 33:30 16:90 t/m 22 7:117 t/m 13:18 3:186 t/m 8:40
Dag 25 48:18 t/m 55 33:31 t/m 39 23 t/m 30:30 13:19 t/m 22:59 8:41 t/m 17:69
Dag 26 56 t/m 65 40 t/m 48:17 30:31 t/m 40:40 22:60 t/m 33:59 17:70 t/m 28
Dag 27 66 t/m 76:18 48:18 t/m 64 40:41 t/m 56:74 33:60 t/m 48 29 t/m 46:20
Dag 28 76:19 t/m 114 65 t/m 114 56:75 t/m 114 49 t/m 114 46:21 t/m 114


Moge Allah ons hierbij helpen en het van ons accepteren, ameen walhamdoelillahi Rabbil 'alameen.