Het is aan te raden om Soerah Al-Kahf te reciteren in de nacht/avond op donderdag of vrijdag (overdag). Overgeleverd door Aboe Sa'ied Al khodarie (radia Allahoe 'anhoe) dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Degene die Soerah Al-Kahf reciteert op een vrijdag, voor hem zal Allah een licht (noer) schenken van deze vrijdag tot de volgende vrijdag" [Al Haakiem die de hadith authentiek heeft verklaard]

Al Nawawai zei hierover: "De reden voor dit verschil is omdat aan het begin van deze soerah veel wonderen en Tekenen staan, en degene die hierover nadenkt zal niet bedrogen worden door de fitnah van de Dadjaal. En op het einde van de soerah zegt Allah: 'Denken degenen die niet geloven, dat zij Mijn dienaren naast Mij tot beschermers (awliyaa', heren) kunnen nemen?' {QS 18:102}" [Al-Nawawi zegt dit in Sharh Sahih Moslim, 6/93]

Dit is een van de speciale kenmerken van soerah Al-Kahf. Er zijn ahadith die het aanbevelen om deze soerah te lezen, vooral op vrijdag. Al Haakim heeft overgeleverd dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: "Degene die soerah Al-Kahf op vrijdag reciteert, zal een licht voor zichzelf hebben van de ene vrijdag tot de volgende." [al-Moestadrak, 2/368. Sahih geclassificeerd door al-Albaani, in Sahih al Djaami' al-Saghir, hadith 6346]

Ongetwijfeld is soerah Al-Kahf van groot belang, gevuld met grootse ayaat, zoals het verhaal van de Mensen van de Grot, het verhaal van Moesa ('alayhi assallam) en al-Khidr, het verhaal van Dhoel-Qarnayn en de dam die hij bouwde om Ya'jooj en Ma'jooj tegen te houden. Ook bevat het bewijs voor de wederopstanding, en het vertelt over het blazen van de Trompet, en de uitleg over degenen wiens daden het meest verloren gaan, wie degenen zijn die denken dat ze leiding ontvangen, terwijl ze in werkelijkheid misleid en blind zijn. Elke moslim zou moeten streven om deze soerah te lezen, te onthouden, en om het vaak te herhalen, vooral op de beste dag waarop de zon opkomt; de vrijdag.