'Abdoellah ibn Mas'ood (radia Allahoe 'anhoe) zei: "Je herkent de lezer van de Qoraan wanneer hij in de nacht opstaat voor aanbidding terwijl anderen nog slapen, en hij het vrijwillige vasten hanteert gedurende de dag terwijl de anderen smullen.
Hij is meestal zwaarhartig, terwijl anderen volslagen de attracties van deze korte wereld vieren. Hij huilt wanneer anderen lachen, hij is stil terwijl anderen de waarheid met bedrog mixen, en hij is nederig en zachtmoedig wanneer anderen rondlopen met het tonen van trotsheid, minachting en arrogantie.
In feite is degene die de Qoraan reciteert bedachtzaam en zwaarmoedig; hij is wijs, geduldig, kennisvol en voornamelijk stil. Zo'n iemand is noch grof noch slaperig en hij is niet ruw, luidruchtig, noch twistgierig."

[Hilyat al Awliyaa wa Tabaqaat al Asfiya door Abu Na'im al-Asfahaani]