Al-Aadjoerrie (rahimahoe Allah) heeft gezegd:

"Wie Zijn woorden overpeinst, zal de Heer (soubhanahoe wata'ala) leren kennen. Hij zal weten hoe geweldig Zijn heerschappij en Zijn kracht is en Hij zal weten hoe groot Zijn begunstiging voor de gelovigen is. Hij zal weten welke verplichting op hem rust in Zijn aanbidding, waardoor hij zichzelf het verplichte zal opleggen. Hij zal op zijn hoede zijn voor datgene waar Zijn Edele Heer hem voor heeft gewaarschuwd en hij zal streven naar wat Hij heeft aangemoedigd.

'Denken zij niet na over de Qoraan? Er zijn zelfs sloten op hun harten.' {QS 47:24}

De Qoraan is een medicijn voor wie deze eigenschap heeft bij het reciteren ervan of het luisteren ernaar. Hij zal rijk zijn zonder geld, hij zal macht hebben zonder clan en hij zal vertrouwdheid ervaren waar anderen eenzaamheid ervaren.

Bij het openslaan van een soerah om deze te reciteren is zijn enige zorg: 'Wanneer zal ik lering trekken uit wat ik reciteer?' Zijn doel is dus niet: 'Wanneer sluit ik de soerah af?', maar zijn doel is: 'Wanneer bevat ik de toespraak van Allah? Wanneer zal ik afzien? Wanneer zal ik lering trekken?' Het reciteren van de Qoraan is immers een aanbidding, die niet verricht mag worden in een staat van onachtzaamheid. Allah is Degene Die dit vergemakklijkt."

Allah (soubhanahoe wata'ala) heeft gezegd:

"Denken zij dan niet na over de Qoraan? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigheden vinden." {QS 4:82}

Ibn Djarier Attabari (rahimahoe Allah) zegt in zijn tafsier:

"Zijn uitspraak: 'Voorwaar, hij die haar (de ziel) loutert, zal welslagen.' {QS 91:9}

Betekent: zeker is hij succesvol die zijn ziel zuivert en haar veelvuldig reinigt van ongeloof en zonden. Hij corrigeert haar door het verrichten van goede daden..."

"En waarlijk verliest hij die haar bederft." {QS 91:10}

Ibn al-Qayyim (rahimahoe Allah) heeft overgeleverd van Hassan al-Basri dat hij heeft gezegd:

"Zeker is hij succesvol die zijn ziel zuivert, haar corrigeert en haar opdraagt om gehoorzaam te zijn aan Allah. En zeker faalt hij die haar vernietigt en haar opdraagt om ongehoorzaam te zijn aan Allah."

Hij heeft ook overgeleverd van Ibn Qoetaybah dat hij heeft gezegd:

"Hij (Allah) bedoelt daarmee: succesvol is hij die zijn ziel zuivert, door haar te doen groeien en haar verheft met gehoorzaamheid, goedheid, oprechtheid en het verrichten van liefdadigheid."