Door: Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah

"En de Boodschapper zei: 'O mijn Heer, voorwaar, mijn volk heeft deze Qoraan achtergelaten.'" {QS 25:30}

Ibn al-Qayyim (rahimahoe Allah) heeft gezegd:

"De Qoraan kan op verschillende manieren verlaten worden:

  • Door er niet naar te luisteren, door er niet in te geloven en er geen interesse voor te hebben.
  • Door de Qoraan niet in de praktijk toe te passen en door zich niet te schikken naar wat in de Qoraan wettig en onwettig wordt verklaard. Dit is het verlaten van de Qoraan, zelfs als je hem wel blijft reciteren en erin blijft geloven.
  • Door de Qoraan niet als rechter te nemen en er niet op te vertrouwen in de grondbeginselen van de godsdienst en de praktische voorschriften ervan.
  • Door er niet over na te denken en door geen inspanning te doen om de Qoraan te begrijpen en te weten wat Degene Die hem geopenbaard heeft, wil zeggen.
  • Door hem niet te gebruiken als geneesmiddel om al de ziekten van het hart en zijn kwalen te genezen.


Al deze zaken worden bedoeld met: "En de Boodschapper zei: 'O mijn Heer, voorwaar, mijn volk heeft deze Qoraan achtergelaten.'""

Ibn Al-Djawzi (rahimahoe Allah) heeft gezegd:

"Wie thuis een exemplaar van de Qoraan heeft, moet er dagelijks in lezen, al waren het maar enkele verzen, om te vermijden dat deze persoon gaat behoren tot degenen die hem achtergelaten hebben." [Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien]

Imaam Aboe Layth (rahimahoe Allah) heeft gezegd:

"Het is goed om de Qoraan (in ieder geval minstens) tweemaal per jaar volledig te lezen als je niet in staat bent om meer te doen. Aboe Hanifah zei dat "wie de Qoraan tweemaal per jaar volledig leest de Qoraan zijn recht gegeven heeft, want de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam heeft hem tweemaal gereciteerd voor de Engel Djibriel (alayhi assallam) in de loop van het jaar waarin hij gestorven is." [Al-Boerhaanoe fil-'Oeloemi-l-Qoraan]