Door: Sheikh Mohammed Saalih Al-Moenaddjied

Symptomen van een zwak imaan

 • Zonden begaan en verboden zaken verrichten, en dan hier aan wennen en niet langer als verschrikkelijk ervaren.
 • Het gevoel hebben dat je hart hard is.
 • Het niet op de juiste manier verrichten van aanbidding.
 • De aanbiddingen zien als een gewoonte in plaats van een aanbidding.
 • Luiheid en achterloosheid/onverschilligheid in de aanbiddingen vertonen.
 • Beklemmende gevoel in de borst, wisselende buien en depressie.
 • Niet ontroerd raken of bewogen worden door bijv. de verzen van de Qoraan of een dode persoon zien.
 • Niet boos worden omwille van Allah bij het zien dat zijn grenzen worden overschreden
 • Van het goede houden en het verwerpelijke haten zijn uit het hart verdwenen.
 • Van roem en bekendheid houden.
 • Gierigheid.
 • Niet doen wat men zegt. Bijv. tot het goede aansporen maar het zelf niet doen.
 • Zaken die afgekeurd worden, licht opvatten.
 • Het onderschatten en het minachten van goede daden; het niet geïnteresseerd zijn om kleine goede daden te verrichten
 • Gebrek aan zorg en betrokkenheid voor de zaken van de moslims.
 • Geen verantwoordelijkheid voelen om iets voor de islam te doen.
 • Angst en paniek wanneer problemen zich voordoen.
 • Extreem veel discussiëren.
 • Grote verbondenheid voelen met deze wereld.
 • Het praat en redeneert op een puur rationele manier.
 • Tot het uiterste gaan in deze wereld, en veel aandacht schenken aan luxe dingen.
 • Bij het voorkomen van zulke symptomen niet schuldig voelen.

Oorzaken van een zwak imaan

Vele oorzaken zijn het zelfde als de symptomen, z.a. zonden begaan of alleen bezig zijn met deze wereld. De volgende dingen zijn niet z.a. de symptomen.

 • Het te lang wegblijven van een omgeving/sfeer gevuld met imaan.
 • Het wegblijven van het goede voorbeeld van rechtschapen leiders.
 • Het niet zoeken naar kennis over de islam.
 • In een omgeving leven die vol zit met zonde, of die je aan deze wereld herinnert.
 • Bezig zijn met deze wereld, zodat het hart eraan verslaafd raakt.
 • Bezig zijn met rijkdom, vrouwen en kinderen.
 • Hopen op een lang leven.
 • Te veel eten, slapen, te laat opblijven en zich teveel onder de mensen begeven.

Hoe een zwak imaan te genezen is

 • Het vaak lezen van de Qoraan, en het nadenken over de verzen in de Qoraan.
 • Je hart los maken van deze wereld en het verplaatsen naar het hiernamaals.
 • Probeer een bewustzijn van de Almacht van Allah te voelen, bijv. via Zijn Namen.
 • Islamitische kennis zoeken.
 • Regelmatig bezoeken van bijeenkomsten om Allah te gedenken.
 • Veel goede daden verrichten en je tijd daarmee vullen.
 • Op je zelf neerkijken wat betreft het vervullen van plichten tegenover Allah en je zelf evalueren, hierdoor zal je meer goede daden gaan doen.
 • Op verschillende manieren Allah aanbidden.
 • Bang zijn voor een slecht einde.
 • Het vaak aan de dood denken.
 • Gedenken van de verschillende niveaus in het hiernamaals.
 • Wisselwerking met de tekenen van Allah die in het heelal bestaan.
 • Dhikr, dus het gedenken van Allah. Dit houdt tevens de duivel weg.
 • Smeekbeden, algemene en die volgens de soennah op specifieke tijden en plaatsen.
 • Allah de Almachtige in vertrouwen nemen en zichzelf nederig opstellen voor Hem.
 • Niet hopen dat je lang zult leven.
 • Het in overweging nemen hoe onbetekenend deze wereld is.
 • De grenzen van Allah in achten nemen.
 • Het hart verbintenis laten vinden met andere gelovigen, en hun als vrienden nemen..
 • Bescheidenheid, omdat bescheidenheid van de tong en uiterlijk een aanwijzing is voor bescheidenheid in het hart jegens Allah.
 • Een simpel leven leiden.
 • Zelfanalyse speelt ook een grote rol in vernieuwen van het geloof.
 • Tot slot zijn er ook daden van het hart die belangrijk zijn om imaan te vernieuwen, zoals het houden van Allah, hem vrezen, hopen op zijn Barmhartigheid, goed over Hem denken, Hem in vertrouwen nemen, Zijn beschikking accepteren, Hem danken, oprecht tegenover Hem zijn, geloof in Hem hebben, berouw tonen bij Hem ect.