Door: Ibnoe l-Djawzie

"Ik zag mezelf uitblinken in (religieuze) kennis en verkoos het boven al het andere. Kennis met argumenten en bewijs. Ik verkoos het zelfs boven het vrijwillig gebed. Ik keek ook naar degenen die extra gebeden en vasten verkozen boven het streven naar extra kennis en ik achtte hen gebrekkig vanwege hun gebrek aan begrip over fundamenten.

Ik voelde me tevreden over mezelf. Maar toen ging ik nadenken over mijn ziel en mijn toestand en vroeg mij af: waar is dit allemaal voor? Wat is het doel van al dit leren? Waar is de vrees voor Allah? Hoe zit het met paniek en verdriet over zonden? Waar is kennis goed voor als het niet leidt tot vrees en liefde voor Allah (soubhanahoe wata'ala)?

O mijn ziel, het zoeken naar kennis is geen excuus om kort te schieten in aanbidding, overgave en vroomheid. Heb je dan kennis over de besten onder de wijzen, de geleerde voorgangers en hun overminderende liefde voor aanbidding en goede daden? Was de geliefde Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam) niet de grootste meester van allemaal en stond hij niet ook in het gebed totdat zijn voeten opgezwollen raakten? Was Aboe Bakr (radia Allahoe 'anhoe) niet iemand die ernaar verlangde om te huilen, een vurige aanbidder? Graveerden de overvloedige tranen van 'Omar (radia Allahoe 'anhoe) niet een constant spoor op zijn gezicht? Hoe zit het met 'Othman (radia Allahoe 'anhoe), die de hele Qoraan in één raka'ah reciteerde? Of 'Ali (radia Allahoe 'anhoe) die gedurende de nacht huilde waardoor zijn baard doorweekt raakte van de tranen, zeggende: "O wereld, misleid iemand anders."

Heb je dan geen kennis over de vroomheid en aanbidding van de grootste a-immah (meervoud van imam) van de oemmah: Aboe Hanifa, Maalik, Ash-Shaafi'ie en Ahmed? Dit waren de grootste geleerden van de oemmah, hoe kan je dan zeggen dat jouw kennis je afhoudt van aanbidding! O mijn ziel, wees op je hoede voor zelfvoldoeningen en tevredenheid met de oppervlakkige kennis die verstoken is van daden."