Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah

Ibn al-Qayyim beschrijft dit grote moment tussen de awliya (in dit geval: de mensen van het Paradijs) en Allah terwijl zij Zijn glorieuze Gezicht zien. Lees het en stel het jezelf voor, dat je tussen hen zit. Moge Allah jou en mij tot hen doen behoren.

Ibn al-Qayyim heeft gezegd: "En als je vraagt over de Dag van Vermeerdering (in beloning) en het bezoek van De Almachtige, De Prijzenswaardige en het aangezicht van Zijn Gezicht - vrij van elke vergelijking of gelijkenis met wat dan ook. Een uitspraak terug te leiden naar de waarachtige Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en zo zal het dus gebeuren, luister op de Dag dat de roeper zal roepen:

'O mensen van het Paradijs! Jullie Heer (soubhanahoe wata'ala) nodigt jullie uit om Hem te bezoeken, dus haast je om Hem te bezoeken!' Zij zullen zeggen: 'Wij horen en gehoorzamen!' Totdat, wanneer zij zich haasten naar hun afgesproken plaatsen, om eindelijk de wijde valei te bereiken waar zij allen zullen ontmoeten. En niemand van hen zal het verzoek van de roeper afwijzen. De Heer (soubhanahoe wata'ala) zal bevelen dat Zijn Koersi (troon) daar wordt gebracht. Dan, verschijnen er kanselen van licht en ook kanselen van parels. Kanselen van edelstenen. Kanselen van goud en kanselen van zilver. De laagste van hen in rang zullen zitten op lakens van musk! En zullen niet zien wat is gegeven aan degenen op de stoelen boven hen. Wanneer ze comfortabel zitten en geborgen op hun plaatsen, en de roeper roept: 'O mensen van het Paradijs! Jullie hebben een afspraak met Allaah, in welke Hij jullie wenst te belonen!' Dus zullen zij zeggen: 'En wat is de beloning? Heeft Hij onze gezichten niet al schijnend gemaakt, onze (weeg)schalen zwaar gemaakt, ons in het Paradijs toegelaten en ons verwijderd van het vuur?' En wanneer zij in deze staat zijn schijnt er plotseling een licht dat het hele Paradijs omvat! Dus heffen zij hun hoofden, en aanschouwen: Al-Jabbar, De Onweerstaanbare!

Aanschouw: De Onweerstaanbare (soubhanahoe wata'ala) is bij hen gekomen van boven hen en heeft erge indruk op hen gemaakt. En zegt: 'O mensen van het Paradijs! Vrede zij met jullie!' Dus, deze groet zal niet worden beantwoord met iets beters dan: 'O Allah! U bent Vrede, en van U komt Vrede! Verheerlijkt bent U, O bezitter van Majesteit (Grootsheid) en Eer!' Dus de Heer (soubhanahoe wata'ala) zal naar hen lachen en zeggen: 'O mensen van het Paradijs! Waar zijn degenen die Mij gehoorzaamden, zonder Mij ooit te hebben gezien? Dit is de Dag van Vermeerdering!' Dus zullen zij allen hetzelfde antwoord geven: 'Wij zijn tevreden, dus wees tevreden met ons!' Dus Hij zal zeggen: 'O mensen van het Paradijs! Als Ik niet tevreden met jullie was, dan zou Ik jullie niet tot de bewoners van Mijn Paradijs hebben gemaakt! Dus, vraag van Mij!'

Dus zullen zij allen hetzelfde antwoord geven: 'Laat ons Uw Gezicht zien, opdat wij het kunnen aanschouwen!' Dus De Heer ('azza wadjal) zal zijn bedekking verwijderen en zal indruk op hen maken en zal hen bedekken met Zijn Licht welke, als Allaah (ta'ala) niet had gewild dat het hen niet zou verbranden - het hen zou hebben verbrand.
En er zal niet een persoon in deze bijeenkomst worden uitgezonderd of zijn Heer (ta'ala) zal tot hem spreken en zeggen: 'Herinner jij je de dag dat jij dit en dat deed?' En Hij zal hem herinneren aan enkele van zijn slechte daden in het wereldse leven, dus zal hij (de persoon) zeggen: 'O Heer! Zul jij mij niet vergeven?' Dus Hij zal zeggen: 'Natuurlijk! Natuurlijk! Jij hebt deze positie niet bereikt (in het Paradijs) behalve door Mijn vergiffenis.'

Hoe zoet is deze toespraak voor de oren. En hoe gekoeld zijn de oprechte ogen bij het zien van Zijn Nobele Gezicht in het Hiernamaals.

"Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien." {QS 75:22-23}