Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah

Het vechten tegen jezelf, tegen je eigen begeerten (jihaad an-nafs), bestaat uit vier niveaus.

1. Dat hij streeft naar het leren van de leiding en de ware religie, wat inhoudt dat er geen succes of gelukzaligheid voor de ziel in dit leven of in het Hiernamaals is, dan hierdoor.

2. Dat hij streeft om te handelen volgens de kennis die hij opgedaan heeft.

3. Dat hij streeft om er naar uit te nodigen en het degenen leert die het niet weten.

4. Dat hij zijn ziel laat wennen om geduld en volharding te hebben met de tegenspoed als gevolg van het oproepen naar Allah en het kwaad dat veroorzaakt wordt door de mensen en dat hij dit geduldig verdraagt voor Allah. Als een persoon deze vier niveau’s voltooit, dan wordt hij één van de rechtgeleide en wijze geleerden en onderwijzers.