Door: Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah

Heb je je ooit afgevraagd waarom zoveel mensen, die ooit als kind straalden en mooi waren, naarmate ze ouder werden hun onschuld en schoonheid verloren? Je hoeft het je niet meer af te vragen - Sheikhul-Islaam Ibn Taymiyya (rahimahoe Allah) legt ons uit:

"De persoon die rechtvaardig en eerlijk is, zijn eerlijkheid wordt zichtbaar in de schittering (glans) van zijn gezicht, en zijn eerlijkheid kan worden herkend aan de gloed die zijn gezicht bedekt. En het tegenovergestelde geldt voor de zondaar en de leugenaar. Hoe ouder iemand wordt, hoe beter dit teken zichtbaar wordt. Dus iemand zou als kind een stralende gezicht hebben, als hij echter een zondig persoon wordt, vasthoudend aan het begaan van zondes, zal in de oudere fasen van zijn leven een lelijk gezicht hetgeen zichtbaar maken wat hij deed, en het tegengestelde is ook waar.
Het is overgeleverd dat Ibn Abbaas (radia Allahoe 'anhoe) heeft gezegd: 'Voorwaar, rechtvaardigheid verlicht het hart, doet het gezicht stralen, geeft het lichaam kracht, vermeerdert de voorzieningen, en produceert een liefde in de harten van de schepping voor deze persoon. Terwijl zondigheid het hart verduistert, het gezicht vergrijst, het lichaam verzwakt, en haat produceert in de harten van de schepping voor deze persoon.'

Het is mogelijk dat iemand niet opzettelijk liegt; hij zou zelfs iemand kunnen zijn die grote moeite doet in het verrichten van daden van 'ibaadah en zuhd heeft (zich onhoudt van genietingen in dit leven die zijn toegestaan). Echter heeft hij een verkeerde, onjuiste 'aqeedah betreffende Allah, Zijn deen, Zijn Boodschapper (salla Allahoe 'alayhie wasallam) of Zijn rechtgeaarde dienaren. En hetgeen er aan de binnenkant zit heeft effect op dat wat er aan de buitenkant zit. Dus deze verkeerde, onjuiste 'aqeedah waarvan hij dacht dat het waar en correct was reflecteert op zijn gezicht, en zijn gezicht zou donker zijn overeenkomst het niveau van valsheid (onwaarheid) die hij bezit. Zoals is overgeleverd dat 'Othmaan ibn Affaan (radia Allahoe 'anhoe) heeft gezegd: 'Niemand verbergt ooit het slechte in zichzelf behalve dat Allah het zichtbaar maakt in zijn gezicht en de uitspraken die zijn tong uitspreekt.' Daarom was het gebruikelijk voor sommigen van de selef om te zeggen: 'Als een persoon van (de) (religieuze) innovatie zijn baard elke dag zou verven, zou de kleur van innovatie op zijn gezicht blijven.' Op de Dag des Oordeels zal dit erg duidelijk zijn zoals Allah zegt:

"En op de Dag der Opstanding zal jij degenen zien die over Allah hebben gelogen, hun gezichten zullen zwart zijn. Is de Hel geen verblijfplaats voor de hoogmoedigen?" {QS 39:60}

Hij ta'ala zegt ook:

"Op die Dag zullen er gezichten wit geworden zijn en zullen er gezichten zwart geworden zijn. En wat betreft degenen wiens gezichten zwart geworden zullen zijn, (hen zal gezegd worden:) 'Zijn jullie tot ongeloof vervallen nadat jullie gelovig geworden waren? Proeft dan de bestraffing wegens wat jullie plachten niet te geloven.'" {QS 3:106}

Ibn Abbaas en anderen hebben met betrekking tot dit vers gezegd, 'De stralende gezichten zullen Ahl-us-Soennah zijn, en de donkere gezichten zullen de mensen van bid'ah en verdeling zijn.'"

['Aj-jawaab as-saheeh' (Vol.4, pg. 306-307)]