Een oude vrouw kwam eens naar de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zei:

"O Boodschapper van Allah! Smeek Allah aan om mij het Paradijs te laten betreden."

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) antwoordde:

"O moeder van die en die! Voorwaar, geen oude vrouw zal het Paradijs betreden."

Toen de vrouw dat hoorde, keerde zij zich om en begon te huilen.

Daarop zei de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam):

"Vertel haar dat zij het Paradijs niet zal betreden als een oude vrouw. Voorwaar Allah (Verheven is Hij) zegt: 'Voorwaar, Wij hebben hen (de vrouwen in het Paradijs) opnieuw geschapen. En Wij hebben hen maagdelijk gemaakt. Liefdevol en gelijk in leeftijd.' {QS 56:35-37}"

Bron: Moekhtasar ash-Shamaa-il (205)