Aboe Bakr ibn 'Ayyaash heeft gezegd: "Voorzeker, als iemand van jullie een dirham verliest, dan blijft hij de hele dag zeggen 'Inna lillaah (Tot Allah behoren wij en tot Hem zullen wij terugkeren), mijn dirham is weg', maar hij zegt niet: 'Mijn dag is weg, wat voor daden heb ik vandaag verricht!'"

Sommigen van de Selef waren gewoon hun vrienden te adviseren: "Als jullie bij mij weggaan, ga dan uit elkaar, misschien dat iemand van jullie onderweg dan de Qoraan zal lezen, dan kunnen jullie weer kletsen als jullie bij elkaar komen."

Yahyaa ibn al-Qaasim heeft gezegd: "Ibn Sokaynah was een echte geleerde die zijn tijd nooit verspilde. Als wij zijn huis binnen gingen zei hij: Voeg niets toe aan: 'Salaamon alaikoem, jouw kwestie.'"

Mohammad ibn Yoesoef schreef Aboe Hassan al-Ashhab: "Besteed jouw uur goed en wees niet onachtzaam t.a.v. dit uur, want als jij het goed besteedt dan houdt het jou bezig en zul je niet iets anders doen (wat slecht kan zijn)."

'Aasim al-Ahwal heeft gezegd dat Fodayl ar-Riqaashie tegen hem zei: "O jij, laat de vele mensen jou jezelf niet doen vergeten, want jij zal er uiteindelijk alleen voor staan, zonder hen. En pas op dat je jouw dag her en der besteedt, want hij wordt voor jou opgetekend."

Een man zei tegen 'Omar ibn 'Abdil'Aziez: "Maak eens wat tijd voor ons vrij!" Hij antwoordde: "En waar is de vrije tijd? De vrije tijd is verdwenen, er is geen vrije tijd behalve bij Allah."

'Abdoellah ibn Mas'oed (radia Allahoe 'anhoe) heeft gezegd: "Ik heb er een hekel aan om een persoon te zien die vrije tijd heeft en deze niet besteedt een zaak van de dounya (d.w.z. iets dat nodig is om te kunnen leven in de dounya, bijv. werken voor je levensonderhoud o.i.d.) of een zaak van het Hiernamaals."

Ibrahiem ibn Shaybaan heeft gezegd: "Degene wiens tijd Allah heeft beschermd, en hij verspilt deze tijd niet door met iets anders bezig te zijn dan met hetgeen Allah tevreden stelt, Allah zal zijn deen en dounya voor hem beschermen."

En welke ni'mah is groter dan dat Allah onze deen voor ons beschermt, gezien we zelf zo zwak zijn?!
Walhamdoelillahi Rabbi al'alameen.