Moskee Badr verzorgt op dit moment een aantal standaard activiteiten:

Arabisch voor kinderen

Op de zaterdag en zondag wordt Arabisch geleerd aan drie groepen kinderen en krijgen zij lessen m.b.t. het fatsoen en omgangsnormen.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor jongeren die op de basisschool of middelbare school actief zijn en die voor bepaalde vakken of op bepaalde gebieden extra hulp kunnen gebruiken. Aanleiding kan zijn dat de student niet goed scoort of om zich verder te ontwikkelen.

Jongerenavonden voor broeders en zusters

De jongerenavonden vinden maandelijks plaats. Er worden lezingen gehouden over verscheidene onderwerpen; van de geloofsleer tot aan maatschappelijke kwesties die ons, vandaag de dag, bezighouden. De deuren staan wijd open, iedereen is welkom. Niet-moslims zijn ook van harte welkom om de lezingen bij te wonen en vragen te stellen. De jongerenavonden worden door verschillende gastsprekers gehouden.

Arabischtalige lezingen door de Imaam

Voor de bezoekers van de moskee wordt er bijna elke dag na de gebeden lezingen door de imaam gegeven. Dit gaat volgens een bepaald schema. De dinsdagen gaan over de uitleg van de Qoraan, de woensdagen over de biografie van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

Qoraan/Tajweed lessen (elke dag tussen het Maghreb en 'Isha gebed)

Allah zegt in de Qoraan: "...en draag de Qoraan nauwkeurig voor." {QS 73:4}
Gedurende de lessen worden door de docenten geluisterd naar de uitspraken en klankgeving bij het reciteren van de verzen uit de Heilige Qoraan.

Zaalvoetbal

JCMB organiseert elk seizoen voor de jongeren wekelijks zaalvoetbal. Op dit moment doen er ongeveer 40 man mee en dit willen we in de toekomst uitbreiden om een eigen competitie mogelijk te maken. Het voetballen zorgt voor een bepaalde binding met de jongeren en dit draagt ook bij de sociale cohesie.