Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellah,

Betreft: Toelichting verkiezingsdebat 6 september jl.

Op 6 september jl. heeft er een verkiezingsdebat in Moskee Badr plaatsgevonden. De dagen ervoor en erna is er veel gesproken over dit debat. Moskee Badr heeft er bewust voor gekozen om dit debat in de moskee te laten plaatsvinden. Wij wilden weten wat er voor moslims te halen viel uit het stemmen. Ook wilden we te weten komen welk partij wat voor de moslims kon betekenen. In het kader hiervan hebben we een aantal stellingen bedacht aan de hand waarvan wij de discussie aan wilden gaan met de politici. Dit debat is georganiseerd met in ons achterhoofd het belang van de moslimgemeenschap en geen persoonlijke of individuele belangen.

 

De avond van het debat is helaas anders gelopen dan wij hadden gewild en gehoopt. Dit komt mede doordat onze broeders van Sharia4Belgium al snel de orde verstoorden waardoor wij genoodzaakt waren hen tot rust te brengen. Aangezien dit helaas niet lukte waren we genoodzaakt deze broeders naar buiten te sturen. Voor alle duidelijkheid: wij betreuren dat dit is gebeurd, maar wij geloven niet in de aanpak van deze broeders van Sharia4Belgium en staan hier ook niet achter. Dit tumult heeft ervoor gezorgd dat de aandacht vooral naar deze broeders ging in plaats van het debat. Ook organisatorisch zijn we niet helemaal tevreden hoe het is verlopen. We hadden dit anders gepland. Kortom, dit debat heeft helaas een andere wending gekregen en we hebben uit deze ervaring veel lering getrokken.

Wassalaamoe alaikoem wa rahmatoelahi wa barakatoeh,

Moskee Badr & Jongeren Commissie Moskee Badr