In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Aboe Roeqayyatah Tamiem ibnoe Aws ad-Daariy overlevert dat de Profeet - vrede zij met hem - zei: “De religie is nasiehah (adviseren), de religie is nasiehah, de religie is nasiehah” Wij vroegen: “Ten opzichte van wie?” Hij - vrede zij met hem - antwoordde: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.” (Overgeleverd door Moeslim)

Vanuit deze overlevering en vanuit de plicht dat we dragen, geven wij dit advies uit aan onze broeders en zusters in de islam.

Dit advies schrijven wij aan de hand van contact dat wij hebben gelegd met de geleerden nadat wij deze groepering hebben gezien flyers uit te delen in verschillende moskeeën in Amsterdam, waaronder moskee Badr. De geleerden adviseerden ons om iets over deze kwestie te schrijven.

Sheikh Al-Albaanie heeft gezegd: “Hizb ut-Tahrir is één van de groepen die zich niet baseren op de Qur’an en de sunnah en zij baseren zich niet op de methoden van de vrome voorgangers, namelijk de metgezellen en wie hun weg heeft gevolgd.

Hetgene waarmee zij verschillen van ahl As-sunnah en djama’ah zijn veel. Eén ervan is dat zij de ratio boven de wetgeving van de islaam stellen. Daarnaast treden zij, als het gaat om geloofszaken, in de voetsporen van de dwalende groepering genaamd Mu’tazilah. Men vindt in hun geloofsleer dat er geen straffen zullen zijn in het graf.

Daarnaast heeft deze groepering ook de geloofsleer van ahl as-sunnah verlaten als het gaat om het aannemen van een overlevering en het handelen ernaar. Zij hanteren daarvoor andere interpretaties waarbij zij niet naar bepaalde overleveringen handelen. Zij accepteren bijv. de overlevering die Ahad is overgeleverd niet.

De hizb ut-Tahrir groepering roept op tot het stichten van een islamitische khilifah. Het feit dat ze de khilafah willen invoeren is niet specifiek tot hizb at-tahrir maar wordt gehanteerd door alle groeperingen, en het zal zeker komen. Maar zijn deze mensen wel op het rechte pad en gedragen zij zich naar gedragingen van de Profeet, vrede zij met Hem. Als men kijkt naar deze mensen, dan ziet men dat zij ver van de handelingen van de Profeet, vrede zij met hem, zijn maar toch oproepen naar Khilafah. Hoe willen ze dit dat doen?

Kortom: hun da’wah, manhadj en aanbiddngen voldoen niet aan de Qur’an, sunnah en de methodologie van de metgezellen.”

Dit stuk is een samengevatte antwoord van sheikh Al- Albaanie op een vraag die aan hem, moge Allah hem genadig zijn, is gevraagd.

Andere geleerde hebben ook het volgende hierover gezegd: “Hizb at-Tahrir legt de nadruk op politiek en hun ideologieën en verwaarlozen de geloofsleer en opvoeding. Zij zijn slechts bezig met discussies en politiek. Dit is niet overeenkomstig met de methodologie van de vrome metgezellen.

Zij hebben in het begin in hun agenda vastgesteld dat de khilafah in dertien jaar zou komen. Nadat de tijd was verstrekken hebben ze hiervan dertig jaar gemaakt. Ook na deze dertig jaar is er nog niets van gekomen.

Verder vindt men bij hun fatawa die afwijken van de fatawa van de grote geleerden, als het gaan om het omgangsgedragingen tussen mensen. Ook is in hun ideologie ook agressie geoorloofd om hun politiek doeleinde te bereiken. Bij de ahl as-sunnah en de djama’ah gebeurt dit door de mensen op te roepen naar de islaam.

Wij waarschuwen onze broeders en zusters in de islam om niet hun bijeenkomsten bij te wonen. Wij vragen hun ook om dit door te geven aan hun vrienden en familie.

Barakallahu fiekum wa djazakumullahu gairan.

Moskee Badr
08-03-2013