Steun Ons met Verbouwing Moskee Badr Amsterdam
Sadaqah reinigt de ziel! De Profeet ﷺ heeft de maand Ramadaan de maand van het helpen van anderen genoemd, Steun Ons met de verbouwing!
( Ingang & $anitaire )
vul het formulier hiernaast en doneer,Of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL09ABNA0498949095 t.n.v. Moskee Badr. We willen jullie al van harte bedanken voor jullie bijdrage.
Steun Moskee Badr

Naam*

Project*

Bericht*

Bedrag €*Online betalen via uw bank


BEGINPERIODE VAN DE ISLAM

In de 7e eeuw na Chr. werd in Arabië de grondslag voor een nieuwe godsdienst gelegd. Ze werd bekend als de islam, onderwerping aan Allah (God)’ betekent. De aanhanger ervan werden moslims genoemd. Ze wilden hun geloof zo ver mogelijk verspreiden en in minder dan 100 jaar…

Lees verder

WAT IS DE ISLAM?

Islam is een Arabisch woord dat betekent ‘de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen’. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen. Het is de religie van alle profeten die door Allah zijn gestuurd en de religie van alle oprechte moslims.

Lees verder

HET BEELD VAN DE ISLAM

Het gedrag van de profeet (vrede zij met hem) was een weerspiegeling van datgene wat vermeld staat in de Koran. In Sahih Moeslim zegt Aicha (Allah zij tevreden met haar) dan ook: ,,Zijn gedragscode (vrede zij met hem) was de Koran.”

Lees verder

Ramadan Karim

Kennis en begrip hebben van de voorschriften betreffende Ramadan.

VOORBEREIDING OP RAMADAN

“…En laten de wedijveraars hierom dan wedijveren.”(Soerat al-Moetaffifien: 26)
Dus beste moslim, wees waakzaam en benut Ramadan optimaal door de volgende zaken in acht te nemen:Vraag Allah om jou de maand Ramadan door te laten brengen in een staat van gezondheid en welzijn.

Lees verder

HOE STA JIJ ERVOOR DEZE RAMADAN

De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen zijn metgezellen: “Als jullie (eens) wisten wat ik weet, dan zouden jullie weinig lachen en veel huilen. Hierop bedekten de metgezellen hun gezichten, terwijl je hun gehuil kon horen.” (al-Boechari)

Lees verder

ENKELE ADVIEZEN VOOR DE VASTENDE

Lof zij Allah alleen en zegening en vrede zij met de laatste profeet.
Dit zijn, beste broeder en zuster, enkele beknopte suggesties die u kunnen helpen zichzelf, uw huis en (eventueel) uw moskee voor te bereiden op de heilige maand Ramadan..

Lees verder