Moskee Badr verzorgt op dit moment een aantal standaard activiteiten:

Arabisch voor kinderen
Op de zaterdag en zondag wordt Arabisch geleerd aan drie groepen kinderen en krijgen zij lessen m.b.t. het fatsoen en omgangsnormen.

Arabischtalige lezingen door de Imaam
Voor de bezoekers van de moskee wordt er bijna elke dag na de gebeden lezingen door de imaam gegeven. Dit gaat volgens een bepaald schema. De dinsdagen gaan over de uitleg van de Qoraan, de woensdagen over de biografie van de Profeet (salla Allahoe ‘alayhi wasallam).

Qoraan/Tajweed lessen (elke dag tussen het Maghreb en ‘Isha gebed)
Allah zegt in de Qoraan: “…en draag de Qoraan nauwkeurig voor.” {QS 73:4}
Gedurende de lessen worden door de docenten geluisterd naar de uitspraken en klankgeving bij het reciteren van de verzen uit de Heilige Qoraan.