Blog

ENKELE ADVIEZEN VOOR DE VASTENDE

Lof zij Allah alleen en zegening en vrede zij met de laatste profeet.

Dit zijn, beste broeder en zuster, enkele beknopte suggesties die u kunnen helpen zichzelf, uw huis en (eventueel) uw moskee voor te bereiden op de heilige maand Ramadan, biddendetot Allah om ons en alle moslims te helpen bij het vasten en het bidden tijdens deze heilige maand; waarlijk Hij is tot alles in staat:

1- De intentie zuiveren en de daden zuiver voor het aangezicht van Allah verrichten;

2- De gunst van Allah met deze aangelegenheid gewaarworden;

3- Beseffen dat Ramadan een concurrentiemaand is voor diegenen die zichzelf tegen het Hellevuur willen beschermen;

4- Zich vrij maken voor het lezen van de Koran en zo veel mogelijk afstand nemen van andere wereldlijke zaken;

5- Gebruik bij het lezen van de Koran een tafsir-boek: bijvoorbeeld Taysir Al Karim ar-Rahmaan van Imam Sadi. Een tafsir-boek zult u nodig hebben voor de uitleg van de moeilijke verzen;

6- Zorg ervoor dat je twee verschillende Koransessies houdt, eentje voor het aandachtige begrijpend lezen, waarbij je stilstaat bij de wonderbaarlijkheden en de tekenen van de Koran; en een andere sessie voor het vloeiend lezen, waarbij je ernaar streeft zo veel beloning van Allah te verkrijgen door de Koran zo vaak mogelijk uit te lezen;
7- Een dagschema maken met een dagindeling op basis van uw eigen mogelijkheden en capaciteiten;

8- Zichzelf trainen op doeaa’ (smeekbeden) en het ten hemel strekken van je handen tijdens doeaa’;

9- Zichzelf trainen na afloop van het gebed in de moskee te blijven, vooral na fadjr- en asr-gebed;

10- Zichzelf trainen op liefdadigheid, gulheid en vrijgevigheid.

11- Zichzelf stimuleren de biografieën van onze voorgangers te lezen en speciale aandacht te geven aan hoe zijn zich tijdens de maand Ramadan gedroegen;

12- Bandjes luisteren en folders lezen die gaan over de maand Ramadan.

13- Nachtgebed verrichten (liever samen met de imam in de moskee).

0
  Related Posts
  • No related posts found.