Geachte bezoeker/belanghebbende,
Het is het bestuur van Moskee Badr ter ore gekomen dat er geruchten worden verspreid over het standpunt van de moskee ten opzichte van de ontwikkeling van het Entreegebied Gulden Winckel. De gemeente Amsterdam is voornemens het gebied te vernieuwen en opnieuw in te richten. Het is belangrijk om hierbij te verduidelijken dat Moskee Badr neutraal staat tegenover deze plannen. Het bestuur moedigt ieder initiatief aan dat de buurt leefbaarder maakt.
Er zijn geruchten in omloop dat de moskee in het kader van dit plan zal verhuizen. Dit is onjuist. Moskee Badr is al tientallen jaren onderdeel van de buurt. Wij hebben altijd onze doelgroep mogen bedienen en hebben ons altijd ingezet voor goede contacten met de buurtbewoners. Wij zetten ons in voor de buurt door middel van verschillende projecten en leveren een bijdrage aan de culturele diversiteit die Amsterdam en de wijk Bos en Lommer rijk is.
Wij zullen op de huidige locatie blijven en het huidige pand toekomstbestendig maken. Verder zijn renovaties en verbouwingen gestart die rond de zomer klaar zullen zijn in sha Allah. Ten slotte is het contact met de gemeente geïntensiveerd om de pertinent onjuiste berichtgeving te ontkrachten en een duidelijk en officieel beleid van het moskeebestuur naar voren te brengen.
Wij hopen een mooie toekomst tegemoet te gaan in sha Allah en danken u voor het vertrouwen.
Bestuur Moskee Badr